Nya Splashtop-funktioner under första kvartalet 2021

Förbättrad produktivitet, åtkomst och användarhantering och säkerhet

Nya funktioner under första kvartalet 2021

Utvecklare och tekniker utgör den största gruppen inom Splashtop. Vi arbetar för att kontinuerligt förbättra Splashtop-lösningarnas kapacitet. Med lanseringarna under januari till mars i år har vi ökat produktiviteten under sessioner för i synnerhet kreativa, förbättrat åtkomst- och användarhanteringsfunktioner och infört fler säkerhetsinställningar.

Låt oss ta en titt på några av huvudfunktionerna:

För ökad produktivitet under sessionen

 • OMDIRIGERING AV USB-ENHET

  Du kan nu omdirigera USB-enheter som smartkortsläsare, säkerhetsnycklar, stylus/HID-enheter som Wacom-surfplattor eller skrivare på din lokala dator till fjärrdatorn (endast Windows). Den omdirigerade enheten fungerar på fjärrdatorn som om den är ansluten direkt till den datorn. Den här funktionen är endast tillgänglig med Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 eller senare.

  Läs mer om omdirigering av USB-enheter.

 • MIKROFONGENOMSTRÖMNING

  Du kan omdirigera din mikrofoningång på din lokala dator till fjärrdatorn som om du satt direkt vid fjärrdatorn (endast Windows). Detta gör att du kan delta i samtal via Skype, Teams, Zoom, VoIP osv. och även använda röstdikterings- eller inspelningsprogram över fjärrsessionen. Den här funktionen är endast tillgänglig med Splashtop Enterprise , v3.4.4.0 eller senare.

  Läs mer om mikrofongenomströmning.

Andra förbättringar inkluderar visningskontroll genom procentbaserad i- och utzoomning, tangentbordsmappning och kompatibilitet, och visuell indikator för sessionskvalitet när dålig prestanda upptäcks.

För bättre åtkomst och användarhantering

 • Exklusivt läge för schemalagd fjärråtkomst eller personlig användning
  Exklusivt läge
  Det exklusiva läget gäller för användare som är personligen närvarande vid datorn eller fjärranslutna via en Splashtop-session. Med den här funktionen kan datorer som ingår i ett visst fjärråtkomstschema endast användas om datorn är på Windows-/Mac-inloggningssida, vilket gör datorn exklusiv för den användare som för närvarande är inloggad i operativsystemet med hjälp av datorn. Den här funktionen är endast tillgänglig med Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 eller senare.

  Läs mer om exklusivt läge.

 • Alternativ för massanvändarhantering
  Alternativ för massanvändarhantering
  Nu kan administratörer aktivera, inaktivera, ta bort och tilldela grupper för flera användare åt gången. Denna funktion är tillgänglig med alla Splashtop Business-produkter och är tillgänglig via webbkonsolen. Splashtop Enterprise-användare kan också importera SSO-användare (upp till 10 000) via CSV-fil och hoppa över inbjudningsprocessen. De kan också ändra SSO-autentiseringsmetod för flera användare åt gången.
 • Större kontroll
  Större kontroll
  Du kan nu använda vår funktion för större kontroll för att ange vilka användare i arbetslaget som ska kunna använda bevakad åtkomst (SOS), filöverföring, kopiera/klistra in och fjärrutskrift. Den här funktionen är endast tillgänglig med Splashtop Enterprise och är tillgänglig via webbkonsolen.

  Läs mer om större kontroll.

För förbättrad säkerhet

 • Endast visningsläge

  Visningsläget stänger av inmatning med tangentbord, mus och stylus och tillåter inte överföring av urklipp mellan datorer. Du kan använda funktionen för att undvika att oavsiktligt störa användaren som arbetar vid den dator du ansluter till. Denna funktion är tillgänglig med Splashtop Remote Support, Splashtop SOS och Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 eller senare.

  Läs mer om skrivskyddat läge.

 • Stöd för anpassad logotyp/text för tom skärm

  Du kan nu använda en anpassad logotyp för tom skärm på din fjärrdator, för att visa din egen logotyp istället för Splashtops standardlogotyp så att andra inte kan se vad som händer när du ansluter till Splashtop. Denna funktion är tillgänglig med alla Splashtop Business-produkter, v3.4.4.0 eller senare.

  Läs mer om hur du anpassar den tomma skärmen.

 • Ställa in tidsgräns för webbkonsol

  Tidsgräns för webbkonsol

  Nu kan administratörer automatiskt logga ut användare från my.splashtop-konsolen efter en förutbestämd tid av inaktivitet. Inställningen träder i kraft vid nästa inloggning. Den här funktionen är tillgänglig med alla Splashtop Business-produkter och finns via webbkonsolen.

Prova våra lösningar för fjärråtkomst och de nya funktionerna gratis idag!

Fjärråtkomst för enskilda och små arbetslag

Slutpunktsövervakning och hantering för MSP:er

Fjärrsupport för IT

Allt-i-ett fjärråtkomst för stora arbetslag eller funktioner i företagsklass

Gratis provbanner på bloggbotten