Denna nya säkerhets-feed är en resurs för att MSP:er och IT-proffs ska kunna hålla sig uppdaterade med de senaste cybersäkerhetsnyheterna och sårbarhetsvarningar relaterade till OS, webbläsare, VPN och RDP. Skydda ditt företag och dina kunder med säkerhetsnyheter när det kommer.

MacOS Security Updates Released (12.4)

Monday, May 16, 2022

Apple has released MacOS Monterey 12.4 with fixes for critical security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Big Sur and MacOS Catalina, along with an update for Safari 15.5 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Monterey users:
How to update MacOS
MacOS 12.4 Release Notes

Important links for MacOS Big Sur and MacOS Catalina users:
How to update MacOS
Big Sur 11.6.6 Release Notes
Security Update 2022-004 Catalina Release Notes
How to update Safari
Safari 15.5 Release Notes
How to update Xcode
Xcode 13.4 Release Notes

MacOS Security Updates Released (12.3.1)

Thursday, March 31, 2022

Apple has released MacOS Monterey 12.3.1 with security fixes.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links:
How to update MacOS
MacOS 12.3.1 Release Notes

MacOS Security Updates Released (12.3)

Monday, March 14, 2022

Apple has released MacOS Monterey 12.3 with fixes for at least 60 security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Big Sur and MacOS Catalina, along with an update for Safari 15.4 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Monterey users:
How to update MacOS
MacOS 12.3 Release Notes

Important links for MacOS Big Sur and MacOS Catalina users:
How to update MacOS
Big Sur 11.6.5 Release Notes
Security Update 2022-003 Catalina Release Notes
How to update Safari
Safari 15.4 Release Notes

MacOS Security Updates Released (12.2)

Wednesday, January 26, 2022

Apple has released MacOS Monterey 12.2 with fixes for at least 13 security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Big Sur and MacOS Catalina, along with an update for Safari 15.3 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Monterey users:
How to update MacOS
MacOS 12.2 Release Notes

Important links for MacOS Big Sur and MacOS Catalina users:
How to update MacOS
Big Sur 11.6.3 Release Notes
Security Update 2022-001 Catalina Release Notes
How to update Safari
Safari 15.3 Release Notes

MacOS Security Updates Released (12.0.1)

Monday, October 25, 2021

Apple has released MacOS Monterey 12.0.1 with fixes for at least 40 security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Big Sur and MacOS Catalina, along with an update for Safari 15.1 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Monterey users:
How to update MacOS
MacOS 12.0.1 Release Notes

Important links for MacOS Big Sur and MacOS Catalina users:
How to update MacOS
Big Sur 11.6.1 Release Notes
Security Update 2021-007 Catalina Release Notes
How to update Safari
Safari 15.1 Release Notes

MacOS Security Updates Released (Safari 15 and Xcode 13)

Monday, September 20, 2021

Apple has released security updates to fix 12 security issues for MacOS.

Safari 15 for MacOS Big Sur and MacOS Catalina fixes 4 security issues and should be installed by updating MacOS.

Xcode 13 for MacOS Big Sur 11.3 and later fixes 8 security issues and should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Big Sur users:
How to update Safari for MacOS Big Sur
Safari 15 Release Notes
How to update Xcode
Xcode 13 Release Notes

Important links for MacOS Catalina users:
How to update Safari for MacOS Catalina
Safari 15 Release Notes

MacOS Security Updates Released (11.6)

Monday, September 13, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.6 with fixes for critical security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Catalina, along with an update for Safari 14.1.2 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Big Sur users:
How to update MacOS
MacOS 11.6 Release Notes

Important links for MacOS Catalina and MacOS Mojave users:
How to update MacOS
Security Update 2021-005 Catalina Release Notes
How to update Safari
Safari 14.1.2 Release Notes

MacOS Security Updates Released (11.5.2)

Wednesday, August 11, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.5.2 with security fixes.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links:
How to update MacOS

MacOS Security Updates Released (11.5.1)

Monday, July 26, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.5.1 with fixes for a critical security issue that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links:
How to update MacOS
MacOS 11.5.1 Release Notes

MacOS Security Updates Released (11.5)

Wednesday, July 21, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.5 with fixes for at least 36 security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Catalina and MacOS Mojave, along with an update for Safari 14.1.2 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Big Sur users:
How to update MacOS
MacOS 11.5 Release Notes

Important links for MacOS Catalina and MacOS Mojave users:
How to update MacOS
Security Update 2021-004 Catalina Release Notes
Security Update 2021-005 Mojave Release Notes
How to update Safari
Safari 14.1.2 Release Notes

Subscribe to the Feed

RSS