Splashtop-fjärråtkomst för sjukvårdspersonal

Fjärrvisa och kontrollera EHR, radiologi och andra medicinska program på arbetsdatorer från vilken enhet som helst

Splashtop-lösningar för fjärråtkomst ger ett snabbt och säkert sätt att fjärrkontrollera till en dator eller VM från var som helst och från vilken dator eller mobilenhet som helst. Detta gör det möjligt för läkare, sjuksköterskor, administrativ personal, vård-IT och säljare att både öka produktiviteten och förbättra patientens vårdupplevelse.

Med Splashtop fjärråtkomst för hälso- och sjukvård:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal kan fjärranvända specialiserade medicinska programsystem som körs på avancerade maskiner, och effektivt utföra uppgifter som att analysera blod- och vävnadsprover från varifrån som helst.
 • Anställda kan komma åt patientjournaler, bilder, filer inom sitt EHR-system när de flyttar från undersökningsrum till kontor till olika avdelningar eller hemifrån.
 • Patienter kan visa och uppdatera sin normala patient- och försäkringsinformation på en företagssurfplatta eller mobilenhet som fjärrstyrs till EHR-systemet, vilket undviker pappersarbete och mänskliga fel.
 • Universitetssjukhus kan förbättra undervisningen genom att göra det möjligt för medicinstudenter att se kirurgiska ingrepp i realtid på sina enheter och simulera operationer med 3D-grafik för att "utföra ett ingrepp" virtuellt.
 • Bioteknikföretag kan göra det möjligt för labbtekniker att säkert komma åt sina forskningsrelaterade program och data från sina egna enheter medan de arbetar på distans.

Splashtop skyddar känslig data med 256-bitars kryptering, tvåfaktorsautentisering, stöd för HIPAA-efterlevnad (förutom många fler bransch- och myndighetsöverensstämmelser ) och många fler säkerhetsfunktioner och metoder

Lita av de bästa sjukvårdsinstitutionerna för deras behov av fjärråtkomst och fjärrstöd

Stanford HealthcareHarvard MedicalMIT MedicalGE HealthcareCleveland ClinicQuanterixUSF HealthChirana MedicalNHS

Läkare, sjuksköterskor, administrativ personal eller säljare av vårdtjänster kan få tillgång till sjukhusets eller klinikens datorer hemifrån eller under resan.

IT-team kan ge bevakad snabbsupport till alla datorer eller mobilenheter och även ge omedelbar obevakad support till hanterade datorer.

 • Splashtop SOS Unlimited

 • När en teknisk fråga uppstår, särskilt när man tar hand om en patient, behöver vårdpersonal omedelbart stöd så att de kan komma tillbaka till arbetet.
 • Med Splashtop SOS Unlimited kan du:
 • Fjärransluta till valfri Mac-, Windows-, Android-, iOS- eller Chromebook-enhet från vilken dator eller mobilenhet som helst
 • Anslut med en enkel 9-siffrig sessionskod, utan någon tidigare installation
 • Fjärranslut direkt med förinstallerad Splashtop Streamer
 • Stöd ett obegränsat antal enheter
 • Betala per samtidig tekniker

Använd när som helst obevakad datoråtkomst för att göra det möjligt för vårdpersonal att arbeta hemifrån eller IT för att hantera datorer och ge support. Få även snabbsupportverktyg för datorer och mobilenheter på begäran, SSO/SAML-integration, fjärrdatorhanteringsfunktioner osv..

 • Splashtop Enterprise

 • Anställda kan fjärransluta till arbetsdatorer och IT kan ge fjärrsupport till datorer och mobilenheter.
 • Med Splashtop Enterprise kan du:
 • Schemalägga fjärråtkomst till arbetsdatorer
 • Integrera med enkel inloggning (SSO) för centraliserad autentisering
 • Ge "kundsupport" till datorer och mobilenheter
 • Ge datorer obevakat fjärrsupport
 • Få funktioner för fjärrdatorhantering som att hantera Windows-uppdateringar
 • Få flexibla licenser för fjärråtkomst för slutanvändare och fjärrsupport för tekniker