OSZ IMT – Fjärråtkomst till laboratoriedatorer med Splashtop

OSZ IMT väljer Splashtop på grund av bättre kundserviceupplevelse

SAMMANFATTNING

När OSZ IMT:s universitetsområde stängdes av på grund av covid-19 kunde elever och lärare inte fysiskt få tillgång till skolans laboratoriedatorer. Högpresterande laboratoriedatorer hade programvarorna som studenterna behövde använda för sin utbildning. Utan tillgång till dessa datorer kunde eleverna inte fortsätta sina kurser.

Med Splashtop for Remote Labs kunde eleverna få åtkomst till och styra laboratoriedatorerna från sina egna enheter. På så sätt kunde OSZ IMT ge elever och lärare de datorresurser de behövde medan de studerade på distans.

Utmaningen: covid-19 hindrar studenter från att komma åt labbdatorer

Många studenter som går på OSZ IMT förlitar sig på laboratoriedatorerna på skolans campus för att göra sina kurser. OSZ IMT lär eleverna att behärska programvara inklusive AutoCAD, Revit och Inventor för att förbereda dem optimalt för sin karriär.

Men när covid-19 stängde universitetsområdet hade studenterna ingen möjlighet att fysiskt komma åt labbdatorerna personligen

”Vi är en IT-skola och erbjuder dubbel utbildning för tekniska designers”, säger Stefan Babst, chef för avdelning II på OSZ IMT, “På grund av covid-19 fick studenter och lärare inte komma in i vår skola. Samtidigt kör applikationerna vi lär eleverna bara på högpresterande datorer. Dessa program används för att skapa 3D-strukturer och byggnader, vilket kräver kraftfulla datorer, som våra elever och lärare inte har hemma.”

Detta innebar att studenter och lärare inte hade något sätt att komma åt de program som de behövde. Det enda sättet de kunde komma åt programvaran på var genom laboratoriedatorerna på universitetsområdet.

Babst och resten av teamet på OSZ IMT behövde hitta en lösning som skulle ge studenter och lärare åtkomst till laboratoriedatorerna från sina hem.

Lösningen: Aktivera fjärråtkomst till labbdatorer med Splashtop

När han letade efter en lösning hittade Babst så småningom Splashtop Remote Desktop-programvaran.

Splashtop är en perfekt lösning för utbildning eftersom den gör det möjligt för elever och lärare att fjärrstyra labbdatorer från vilken dator, surfplatta eller mobil enhet som helst (inklusive Chromebooks). När slutanvändare fjärransluter till en labbdator kan de ta kontroll över den, öppna valfri fil och köra alla program som om de faktiskt satt framför den.

Splashtop är en utmärkt lösning eftersom det gör det möjligt för skolor att utnyttja sin befintliga IT-infrastruktur (inget behov av att investera i ny hårdvara) och samtidigt ge eleverna ett sätt att komma åt skolans datorresurser hemifrån.

Splashtop gav OSZ IMT den lösning som behövdes för att klara utmaningen för studenter och lärare. OSZ IMT kunde snabbt övergå till distansundervisning och återuppta lektionerna samtidigt som studenter och lärare fjärranslöt till skolans labbdatorer hemifrån.

Resultat: OSZ IMT imponerade av Splashtop

Babs fastnade för Splashtop på grund av den utmärkta kundtjänst som Splashtop tillhandahöll, den schemalagda fjärråtkomstfunktionen, låga priset och tillförlitligheten.

Redan innan OSZ IMT köpte Splashtop var Babst nöjd med att se nivån på den kundtjänst han fick från Splashtop.

"Under utvärderingen ... vi föreslog en förbättring av Splashtops administratörskonsol för att kunna planera frisläppningstiderna bättre", sa Babst, "Splashtop-teamet implementerade snabbt våra förslag. Splashtop var mycket reaktivt på våra önskemål.”

Babst var också imponerad av den schemalagda fjärråtkomstfunktionen, som gjorde det möjligt för IT-administratörer att ställa in ett schema för att grupper av studenter skulle kunna komma åt labbdatorerna vid förutbestämda tidsfönster.

”[Innan Splashtop] testade vi andra mjukvaruprodukter, men vi märkte att tillgången till laboratorierna inte var optimal,” säger Babst. “Vi har vanligtvis 90 minuters lektioner. Efter 90 minuter förändras klassen. Snabb avstängning och omplanering efter 90 minuter passade inte bra med andra typer av programvara.”

Med den schemalagda fjärråtkomstfunktionen i Splashtop kunde OSZ IMT enkelt ställa in ett schema så att endast specifika grupper med 18-30 studenter fick fjärråtkomst till datorer i ett visst laboratorium under lektionstiden.

Andra höjdpunkter som Babst nämnde inkluderar Splashtops låga pris jämfört med andra fjärråtkomstprodukter och Splashtops tillförlitlighet trots de resurskrävande applikationer som studenterna fick tillgång till på distans. Sammantaget är Babst nöjd med sitt beslut att välja Splashtop.

Splashtop erbjuder högpresterande och mycket säker fjärråtkomstlösning för skolor, distrikt och universitet. Börja din gratis testversion idag för att själv se hur lätt det kan vara att ge dina studenter och lärare tillgång till maskiner på skolområdet. Eller lär dig mer om Splashtop for Remote Labs.

INFORMATION

Om OSZ IMT

OSZ IMT-logotyp

Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik, Berlin (OSZ IMT) erbjuder studenter olika yrkesutbildningar inom IT-utrustning, programutveckling, nätverk, elektronik och medicinteknisk utrustning. Skolan består av 3 000 studenter och 160 lärare.

OSZ IMT förser sina studenter och lärare med teknisk utrustning av hög kvalitet i sina klassrum och laboratorier, inklusive mer än 1 000 högpresterande datorer. Dessa datorer är viktiga eftersom de gör det möjligt för studenter att lära sig att använda de program som behövs inom deras områden.

Om Splashtops programvara för fjärråtkomst

 • Gå till Windows-, Mac- och Linux-datorer från alla andra Windows-, Mac-, iOS-, Android- eller Chromebook-enheter.
 • Fjärrstyr enkelt datorer över snabba anslutningar (strömning i 4k) med HD-kvalitet och ljud.
 • Få de bästa funktionerna som behövs för att vara produktiv medan du arbetar på distans, inklusive filöverföring med dra och släpp, fjärrutskrift, fjärrväckning, fjärrstart, chatt med mera.
 • Spara upp till 80% eller mer när du väljer Splashtop framför andra dyrare fjärråtkomstprodukter.
 • Använd de schemalagda fjärråtkomstfunktionerna för att schemalägga tider för öppna laboratorier och specialiserade labbsessioner som gör det möjligt för olika grupper av studenter att fjärransluta till datalaboratoriet under sin schemalagda lektionstid.
 • Lär dig mer om Splashtop for Remote Labs eller prova det gratis.
”Under utvärderingen kom [Splashtop-teamet] i rätt ögonblick. Både våra supportförfrågningar och uppgiftsskyddsfrågor löstes snabbt ... Splashtop var mycket reaktivt på våra önskemål.”
Stefan Babst
Avdelningschef II
OSZ IMT
PDF-version av fallstudien
OSZ IMT Fallstudie

OSZ IMT | Fallstudie

OSZ IMT – Fernzugriff auf Laborcomputer mit Splashtop

OSZ IMT entscheidet sich für Splashtop aufgrund des besseren Kundenservices

Zusammenfassung

Als der OSZ IMT-Campus aufgrund von COVID-19 den Präsenzbetreib einstellen musste, konnten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht mehr physisch auf die Laborcomputer der Schule zugreifen. Auf den Hochleistungs-Laborcomputern befanden sich die Softwareanwendungen, die die Schülerinnen und Schüler für ihre Ausbildung benötigten. Ohne Zugriff auf die Laborcomputer konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Kursarbeit nicht fortsetzen.

Mit Splashtop for remote labs, konnten die Schülerinnen und Schüler von ihren eigenen Geräten aus auf die Laborcomputer zugreifen und diese steuern. So konnte das OSZ IMT den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften die benötigten Computerressourcen zur Verfügung stellen, während sie aus der Ferne lernten.

Die Herausforderung: COVID-19 hindert Schülerinnen und Schüler am Zugriff auf Laborcomputer

Viele Schülerinnen und Schüler, die Kurse am OSZ IMT belegen, sind auf die Laborcomputer auf dem Schulcampus angewiesen, um ihre Kursarbeit zu erledigen. Das OSZ IMT lehrt seine Schülerinnen und Schüler, Softwareanwendungen wie AutoCAD, Revit und Inventor zu beherrschen, um sie auf ihre berufliche Laufbahn bestmöglich vorzubereiten.

Als das OSZ IMT COVID-19-bedingt den Präsenzbetrieb einstellen musste, hatten die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit, persönlich auf die Computer im Labor zuzugreifen.

“Wir sind eine IT-Schule und bieten eine duale CAD-Ausbildung zum/zur Technischen Systemplaner/in bzw. Technischen Produktdesigner/in an”, sagt Stefan Babst, Abteilungsleiter der Abteilung II am OSZ IMT, “Aufgrund von COVID-19 durften Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht mehr in die Schule. Zugleich laufen die Anwendungen, die wir den Schülerinnen und Schüler beibringen, nur auf Hochleistungsrechnern. Diese Softwareanwendungen werden verwendet, um 3D-Strukturen und Gebäude zu modellieren, wofür leistungsstarke Computer erforderlich sind, die unsere Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte nicht zu Hause haben.”

Dies bedeutete, dass die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte keine Möglichkeit hatten, auf die benötigten Softwareprogramme zuzugreifen. Der einzige Weg, wie sie auf die Software zugreifen konnten, waren die Laborcomputer auf dem Campus.

Babst und der Rest des Teams am OSZ IMT mussten eine Lösung finden, die den Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften den Zugang zu den Laborcomputern von zu Hause aus ermöglicht.

Die Lösung: Fernzugriff auf Laborcomputer mit Splashtop ermöglichen

Auf der Suche nach einer Lösung stieß Herr Babst schließlich auf die Remote-Desktop-Anwendung Splashtop.

Splashtop ist eine ideale Lösung für den Bildungsbereich, da es Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ermöglicht, Laborcomputer von jedem Computer, Tablet oder mobilen Endgerät (einschließlich Chromebooks) aus fernzusteuern. Wenn ein Endbenutzer aus der Ferne auf einen Laborcomputer zugreift, kann er die Kontrolle darüber übernehmen, jede Datei öffnen und jedes Programm ausführen, als ob er tatsächlich vor dem Computer sitzen würde.

Splashtop ist eine großartige Lösung, da sie den Schulen ermöglicht, ihre bestehende IT-Infrastruktur zu nutzen (es muss nicht in neue Hardware investiert werden) und gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften eine Möglichkeit bietet, von zu Hause aus auf die von der Schule bereitgestellten Computerressourcen zuzugreifen.

Ergebnisse: OSZ IMT beeindruckt mit Splashtop

Splashtop überzeugte Babst durch den hervorragenden Kundenservice, die zeitgesteuerte Fernzugrifffunktion, den günstigen Preis und die Zuverlässigkeit.

Schon bevor OSZ IMT Splashtop kaufte, war Babst erfreut über das Niveau des Kundenservices, das er von Splashtop erfuhr.

“Während der Evaluierung … haben wir eine Verbesserung in der Splashtop-Admin-Konsole vorgeschlagen, um die Freigabezeiten besser zu programmieren”, so Babst, “Das Splashtop-Team hat unsere Vorschläge schnell umgesetzt. Splashtop erwies sich als sehr reaktionsfreudig auf unsere Wünsche.”.

Beeindruckt war Babst auch von der Funktion für den zeitgesteuerten Fernzugriff, die es den IT-Administratoren ermöglichte, einen Zeitplan für den Zugriff von Schülergruppen auf die Laborcomputer zu vorher festgelegten Zeitfenstern einzurichten.

“[Vor Splashtop] haben wir auch alternative Softwareprodukte ausprobiert, aber wir haben festgestellt, dass der Zugriff auf die Labore nicht optimal war”, so Babst, “Wir haben normalerweise 90-Minuten-Blöcke für den Unterricht. Nach 90 Minuten wechselt der Unterricht. Das schnelle Abschalten und Umplanen nach den 90 Minuten klappte mit den Alternativprodukten nicht so gut.”

Mit der zeitgesteuerten Fernzugriffsfunktion in Splashtop konnte das OSZ IMT problemlos einen Zeitplan festlegen, so dass nur bestimmte Gruppen von 18-30 Schülerinnen und Schülern während der Unterrichtszeit auf die Computer in einem bestimmten Labor aus der Ferne zugreifen durften.

Als weitere Highlights nannte Babst den günstigen Preis von Splashtop im Vergleich zu anderen Remote-Access-Produkten und die Zuverlässigkeit von Splashtop trotz der ressourcenintensiven Anwendungen, auf die die Studenten per Fernzugriff zugreifen. Insgesamt ist Babst mit seiner Entscheidung für Splashtop sehr zufrieden.

Splashtop bietet eine leistungsstarke und hochsichere Remote-Access-Lösung für Schulen und Universitäten. Starten Sie noch eine kostenlose Testversion und überzeugen Sie sich davon, wie einfach es sein kann, Ihren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften den Zugriff auf die Rechner auf dem Campus zu ermöglichen. Oder erfahren Sie mehr über Splashtop für Remote-Labore. Splashtop for remote labs.

DETAILS

Über OSZ IMT

OSZ IMT Logo

Das Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik, Berlin (OSZ IMT) bietet den Schülern verschiedene Berufsausbildungen in den Bereichen IT-Hardware, Softwareentwicklung, Netzwerktechnik, Elektronik und medizinische Gerätetechnik an. Die Schule besteht aus 3.000 Schülern und 160 Lehrern.

Das OSZ IMT stellt seinen Schülern und Lehrkräften eine hochwertige technische Ausstattung in den Unterrichtsräumen und Laboren zur Verfügung, darunter mehr als 1.000 Hochleistungs-Laborcomputer. Diese Computer sind von entscheidender Bedeutung, da sie es den Studenten ermöglichen, den Umgang mit den Softwareanwendungen zu erlernen, die in ihren Fachgebieten benötigt werden.

Über die Splashtop-Fernzugriffssoftware

 • Greifen Sie auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus zu.
 • Steuern Sie Computer ganz einfach aus der Ferne über schnelle Verbindungen (Streaming in 4k) mit HD-Qualität und Ton.
 • Holen Sie sich die Top-Funktionen, die Sie brauchen, um produktiv zu bleiben, während Sie aus der Ferne arbeiten, z. B. Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Drucken aus der Ferne, Wake on Lan, Neustart aus der Ferne, Chat und mehr.
 • Sparen Sie bis zu 80% oder mehr, wenn Sie Splashtop gegenüber anderen, teureren Remote-Access-Produkten wählen.
 • Erfahren Sie mehr über Splashtop für Remote-Labore oder testen Sie es kostenlos.
“Während der Evaluierung hat das Splashtop-Team unsere Vorschläge schnell umgesetzt. Splashtop erwies sich als sehr reaktionsfreudig auf unsere Wünsche.”
Stefan Babst
Abteilungsleiter Abt.II
PDF Version of the Case Study

OSZ IMT Case Study
OSZ IMT | Fallstudie