Har du inte prenumeration ännu? Registrera dig för en gratis provperiod eller läs mer .

Ladda ner länkar för Splashtop Classroom

Splashtop Classroom app

Installera appen Splashtop Classroom på lärarens iPad eller Android-enhet för att kontrollera lärarens dator och kommentera skärmen. Installera också på elevernas Chromebooks, PC eller Mac med Chrome-webbläsare, iPhones, iPads eller Android-enheter som kommer att visa och interagera med lärarens dator

Splashtop Streamer

Installera Splashtop Streamer på lärarens dator som du vill fjärråtkomst till / kontrollera (fjärranslut till) :

Splashtop nedladdningsdiagram