A Remote Revolution: Splashtops förutsägelser för 2022 – e-bok

Remote Revolution Prediction
Är din organisation redo för en fjärrrevolution?

Denna revolution kan till en början ha föranletts av pandemin, men som vi har sett kommer distansarbete och en blandning av utbildning på plats och distans att finnas kvar långt efter att pandemin är över. Organisationer omprövar nu sin strategi för fjärråtkomst och support och vill uppgradera sin teknik för att göra det enklare, ha bättre prestanda och öka säkerheten.

I den här e-boken får du lära dig våra förutsägelser för trenderna som kommer att driva denna fjärrrevolution 2022.

  • Nya möjligheter
  • Cybersäkerhetsproblem
  • Avancerad teknik

Ladda ner nu!

Ladda ner e -boken