Lär dig hur universitet, högskolor och skolor använder fjärrdatoråtkomst som ett viktigt verktyg i en tid av fjärr- och hybridinlärning.
  • Möjliggör fjärråtkomst till datorlabb på campus så att studenter kan komma åt de datorresurser de behöver
  • Använda IT-hjälpverktyg för fjärråtkomst till datorer för att stödja studenter, lärare och personal – var de än är
  • Öka klassinteraktionen med distansinlärning och undervisningsverktyg

Fyll i formuläret nedan för omedelbar tillgång till e-boken som kommer att inspirera dig med fallstudier, insikter och bästa praxis.