Doorgaan naar de hoofdinhoud
+31 (0) 20 888 5115Gratis proefperiode
College students sitting at a table using laptops and books to study.
Leren en onderwijs op afstand

Cybersecurityrisico's in het onderwijs beperken met Splashtop

8 minuten leestijd

Abonneren

NieuwsbriefRSS feed

Deel dit

In het digitale tijdperk hebben instellingen voor hoger onderwijs technologie omarmd om de leerervaring radicaal te veranderen. Van virtuele klaslokalen tot onlinebibliotheken: de digitale infrastructuur van moderne campussen heeft nieuwe horizonten geopend voor zowel docenten als studenten.

Deze verschuiving naar digitale platforms is echter niet onopgemerkt gebleven door cybercriminelen. Onderwijsinstellingen zijn belangrijke doelwitten geworden, met gevoelige gegevens en een netwerk van onderling verbonden apparaten die veel toegangspunten bieden voor kwaadwillige activiteiten.

De gevolgen van cyberdreigingen reiken verder dan datalekken; ze verstoren het onderwijsproces, ondermijnen het vertrouwen en kunnen leiden tot aanzienlijke financiële schade en reputatieschade. Het gaat dus niet alleen om het beschermen van informatie, maar ook om het veiligstellen van de toekomst van het onderwijs zelf.

De behoefte aan robuuste cybersecuritymaatregelen is nog nooit zo cruciaal geweest en Splashtop's remote accessoplossingen voor het onderwijs hebben duizenden instellingen geholpen deze cyberdreigingen te beperken en tegelijkertijd remote access tot computerbronnen mogelijk te maken.

Het pakket remote accessoplossingen van Splashtop is speciaal ontworpen om de unieke uitdagingen aan te pakken waarmee onderwijsinstellingen worden geconfronteerd door veilige remote access voor studenten en docenten mogelijk te maken, samenwerkingstools voor docenten te verbeteren en IT-afdelingen te voorzien van uitgebreide controle- en supportmogelijkheden.

In deze blog zullen we onderzoeken hoe de inzichten en technologieën van Splashtop proactief vormgeven aan een veiligere toekomst voor digitaal onderwijs. Splashtop staat voor een visie waarin onderwijs toegankelijk, efficiënt en veilig is. Ontdek met ons hoe Splashtop de verdediging van instellingen over de hele wereld versterkt.

Het cybersecuritylandschap in het hoger onderwijs

De digitalisering van het hoger onderwijs is een zwaard dat snijdt aan twee kanten. Hoewel het een ongekende toegang tot kennis en onderwijsmiddelen heeft mogelijk gemaakt, heeft het instellingen ook blootgesteld aan een spectrum van cyberdreigingen.

Inbreuken op de cybersecurity in het hoger onderwijs komen niet alleen vaak voor; ze worden ook steeds geavanceerder. Van phishing-scams die zich richten op de persoonlijke informatie van studenten tot ransomware-aanvallen die hele universiteitsnetwerken platleggen: de dreigingen zijn even gevarieerd als schadelijk.

De kwetsbaarheden in het hoger onderwijs komen voort uit een complex web van factoren. Het open karakter van academische omgevingen, de enorme hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd en opgeslagen, en de talrijke toegangspunten vanaf diverse apparaten creëren een omgeving die rijp is voor exploitatie. Bovendien compliceren de steeds wisselende populatie van studenten en personeel en de vaak beperkte budgetten voor cybersecurity het vermogen om een robuuste cyberverdediging op te zetten en te onderhouden nog verder.

Dit cybersecuritylandschap vereist een proactieve en alomvattende benadering van risicobeheer. Het vereist de inzet van geavanceerde technologische oplossingen en een culturele verschuiving in de richting van het prioriteren van cybersecurity op elk institutioneel niveau.

Splashtop Remote Access Oplossingen Voor Het Onderwijs

De remote accessoplossingen van Splashtop zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van onderwijsinstellingen:

Zorgen voor veilige toegang voor studenten en docenten

Met Splashtop kunnen onderwijsinstellingen studenten en docenten de mogelijkheid bieden om vanaf elke locatie op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers en -resources. Deze flexibiliteit is vooral cruciaal in de huidige onderwijsomgeving, die vaak modellen voor afstands- of hybride onderwijs vereist. Splashtop zorgt ervoor dat deze verbindingen gemakkelijk zijn en worden gecodeerd met robuuste securityprotocollen, waardoor gevoelige gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en cyberdreigingen.

Geef IT mogelijkheden met tools om onmiddellijke support te kunnen bieden

IT-afdelingen zijn de onbezongen helden die de digitale ruggengraat van onderwijsinstellingen onderhouden. Splashtop biedt deze teams de mogelijkheid om onmiddellijke remote IT-support te bieden aan studenten en docenten, ongeacht hun locatie. Deze mogelijkheid is onmisbaar om verstoringen tot een minimum te beperken en de continuïteit te behouden bij potentiële cyberincidenten. Met tools om op afstand apparaten en toegang te beheren, kan IT snel reageren op problemen en deze oplossen, zodat het onderwijsproces ononderbroken blijft.

Hoe Splashtop digitaal onderwijs beveiligt

De rol van Splashtop bij het beveiligen van digitaal onderwijs is veelzijdig en diepgaand. Door geavanceerde securityfuncties te combineren met tools die het onderwijsaanbod verbeteren, is Splashtop een verdedigingslinie tegen cyberdreigingen en een katalysator voor onderwijsinnovatie en -continuïteit.

Gecentraliseerd beheer en compliance

De basis van effectieve cybersecurity in het hoger onderwijs ligt in het centraliseren van het beheer en het garanderen van naleving van wettelijke normen. De remote accessoplossingen van Splashtop zijn ontworpen met dit fundamentele principe in gedachten en bieden robuuste gecentraliseerde managementtools die essentieel zijn voor het creëren van een veilige onderwijsomgeving.

 • Gecentraliseerde beheerconsole: de centrale beheerdersconsole van Splashtop biedt onderwijsinstellingen uitgebreide tools om gebruikersaccounts aan te maken, gedetailleerde machtigingen in te stellen en gebruikers uit te nodigen voor het systeem met gedefinieerde rollen. De intuïtieve interface van de console maakt efficiënt beheer mogelijk van beleid dat bepaalt hoe en wanneer gebruikers toegang krijgen tot het systeem, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben.

 • Beleidshandhaving en gebruikersbeheer: Splashtop maakt de aanpassing en handhaving van een strikt toegangsbeleid mogelijk, waaronder factoren als tijdsbeperkingen, apparaatauthenticatie en groepsspecifieke toegangsrechten. Door controle te hebben over deze parameters kunnen instellingen het risico op ongeoorloofde toegang en potentiële inbreuken aanzienlijk beperken.

 • Rapportage over naleving: Op het gebied van het hoger onderwijs zijn instellingen vaak verplicht zich te houden aan een verscheidenheid aan nalevingsnormen, zoals FERPA in de Verenigde Staten, die de privacy van onderwijsgegevens van studenten regelt. De oplossingen van Splashtop vergemakkelijken de naleving door gedetailleerde rapportagefuncties te bieden die gebruiks- en toegangspatronen volgen. Deze rapporten kunnen van onschatbare waarde zijn voor audits en het aantonen van de naleving van wettelijke vereisten.

 • Authenticatie en verificatie: De integriteit van gebruikersauthenticatieprocessen is een hoeksteen van cybersecurity. De toewijding van Splashtop op het gebied van beveiliging komt duidelijk tot uiting in de ondersteuning van meerdere vormen van authenticatie, waaronder twee-factor-authenticatie (2FA) en single sign-on (SSO) -diensten.

In wezen stroomlijnen de gecentraliseerde beheermogelijkheden van Splashtop de administratieve werklast en versterken ze het securitykader waarbinnen remote access opereert, door een uitgebreid pakket tools te leveren die de naleving van het beleid versterken en compliance vergemakkelijken. Splashtop stelt onderwijsinstellingen in staat om stand te houden tegen de steeds evoluerende dreigingen in het cybersecuritylandschap.

Geavanceerde securityfuncties van Splashtop

De toewijding van Splashtop aan cybersecurity in het hoger onderwijs komt duidelijk tot uiting in zijn reeks geavanceerde securityfuncties die zijn ontworpen om instellingen te beschermen tegen de geavanceerde dreigingen in de digitale wereld.

 1. Twee-factor-authenticatie (2FA): Twee-factor-authenticatie voegt een essentiële securitylaag toe door een tweede vorm van verificatie te vereisen die verder gaat dan alleen een wachtwoord. De implementatie van 2FA door Splashtop zorgt ervoor dat zelfs als een wachtwoord in gevaar komt, ongeautoriseerde gebruikers nog steeds geen toegang krijgen tot het systeem.

 2. Single Sign-On (SSO)-integratie: Splashtop ondersteunt single sign-on-integratie, waardoor gebruikers toegang krijgen tot Splashtop-services met behulp van hun bestaande institutionele inloggegevens. Deze integratie vereenvoudigt het inlogproces voor gebruikers terwijl de hoge securitynormen behouden blijven, omdat SSO-oplossingen vaak strenge authenticatieprotocollen bevatten.

 3. Multi-Factor-Authenticatie (MFA): Om het authenticatieproces verder te versterken, ondersteunt Splashtop endpoint-MFA. Dit vereist dat gebruikers meerdere bewijsstukken moeten overleggen om hun identiteit te verifiëren wanneer ze toegang krijgen tot een extern apparaat, zodat alleen geautoriseerde gebruikers dergelijke verbindingen kunnen maken.

 4. Leeg scherm en time-out voor inactieve sessie: Om te beschermen tegen ongeoorloofd meekijken, kan Splashtop het externe computerscherm tijdens een sessie leegmaken, zodat gevoelige informatie niet wordt weergegeven in een onbeveiligde omgeving. Bovendien verbreekt de time-outfunctie voor inactieve sessies automatisch sessies na een periode van inactiviteit, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang tot onbeheerde apparaten wordt verminderd.

 5. Meldingen over externe verbindingen: Realtime meldingen waarschuwen gebruikers wanneer er een externe verbinding tot stand is gebracht, waardoor ze zich onmiddellijk bewust zijn van mogelijk ongeautoriseerde toegangspogingen. Deze snelle melding maakt directe actie mogelijk om het account te beveiligen en het incident te onderzoeken.

 6. Volledige sessie-auditregistratie: Splashtop houdt uitgebreide sessielogs bij voor compliance- en forensische doeleinden. Deze logs registreren gedetailleerde informatie over elke remote access-sessie, inclusief timestamps, duur en de identiteit van de deelnemers. Dit detailniveau is cruciaal voor het volgen van toegangspatronen en kan van cruciaal belang zijn bij het onderzoeken van en reageren op securityincidenten.

 7. Uitgebreide controle voor IT: Splashtop geeft IT-afdelingen tools waarmee ze volledige controle hebben over het beveiligen van remote access. IT-professionals kunnen apparaatauthenticatie configureren, machtigingen instellen en securitybeleid afdwingen, waardoor ze potentiële dreigingen preventief kunnen beheren en beperken.

Samen vormen deze geavanceerde securityfuncties een robuuste verdediging tegen cyberdreigingen, wat Splashtop's diepgaande kennis van de securitybehoeften binnen het hoger onderwijs illustreert.

Ga aan de slag met Splashtop onderwijsoplossingen

De digitale transformatie van het hoger onderwijs is een onstuitbare kracht die een golf van innovatie en kansen met zich meebrengt. Deze transformatie vereist echter ook waakzaamheid en bescherming tegen de snel groeiende dreigingen in het cyberlandschap. Splashtop is deze uitdaging aangegaan en biedt een zowel schild tegen deze dreigingen als een katalysator voor onderwijsgroei en continuïteit.

Zoals we in deze blog hebben onderzocht, bieden de remote accessoplossingen van Splashtop een veilig, veerkrachtig en flexibel raamwerk voor digitaal onderwijs. Ze stellen onderwijsinstellingen in staat hun digitale ecosystemen te beschermen, naadloos afstandsonderwijs mogelijk te maken en het potentieel van zowel studenten als docenten te vergroten. Door de digitale kloof te overbruggen, zorgt Splashtop ervoor dat elke student mee kan doen in de onderling verbonden wereld van vandaag.

Maar de reis naar veilig en inclusief digitaal onderwijs eindigt hier niet. Het is een continu pad van verbetering en aanpassing, en Splashtop streeft ernaar om dit pad samen met onderwijsinstellingen over de hele wereld te bewandelen. Wanneer uw instelling klaar is om de toekomst van het onderwijs te omarmen en tegelijkertijd de hoogste cybersecuritynormen te garanderen, nodigen wij u uit om met ons mee te doen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe de onderwijsoplossingen van Splashtop de aanpak van uw instelling op het gebied van veilig digitaal leren kunnen transformeren.


Verwante content

Trevor Jackins Senior Digital Marketing Manager at Splashtop
Trevor Jackins
Trevor Jackins is een Marketing Manager bij Splashtop. Hij is ook een gepassioneerd gebruiker van Splashtop's software voor toegang op afstand, die hij gebruikt om op afstand in te loggen op zijn kantoorcomputer en thuis te werken! Trevor's enthousiasme voor Splashtop komt voort uit zijn interesse in hoe technologie ons dagelijks leven kan verbeteren.
Gratis proefperiode

Gerelateerde inhoud

IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Hoe u een remote IT-supportbedrijf start

Meer informatie
Vergelijkingen

Top 10 remote support software tools in 2024

Wifi-toegangscontrole

FreeRADIUS voor veilige wifi? Hier is een beter alternatief

Inzichten voor externe toegang

Milieuvoordelen van software voor externe toegang

Bekijk alle blogs
Ontvang het laatste Splashtop-nieuws
AICPA SOC icon
 • Compliance
 • Privacybeleid
 • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2024 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.