Doorgaan naar de hoofdinhoud
+31 (0) 20 888 5115Gratis proefperiode

Privacybeleid

Deze overeenkomst kan in verschillende talen zijn vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, is de Engelse versie bepalend.

Dit is een wereldwijd privacybeleid. Bepaalde secties zijn mogelijk alleen op jou van toepassing als je je in bepaalde delen van de wereld bevindt, zoals de EU of Californië.

1. Introductie

Dit Privacybeleid (“Beleid”) beschrijft de inzet van Splashtop Inc. (“Splashtop”) om de privacy te beschermen van personen die onze Websites bezoeken en die zich registreren om de producten en Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken die wij op de markt brengen voor abonnementen ( "Abonnee"). Voor de doeleinden van dit Beleid verwijst de term 'Websites' gezamenlijk naar www.splashtop.com en naar alle andere websites die worden beheerd door Splashtop en/of zijn dochterondernemingen en die een link naar dit Beleid bevatten.  

Bij Splashtop streven we ernaar transparant te zijn over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en/of gedeeld. Het doel van dit beleid is om je te informeren over de soorten persoonlijke informatie die we van je kunnen verzamelen en hoe die informatie zal worden gebruikt. Splashtop verzamelt bepaalde persoonlijke informatie via zijn websites en zijn productfamilie en/of gerelateerde diensten (elk een “Service” of de “Diensten”). Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit beleid, zal Splashtop uw informatie op geen enkele andere manier of voor enig ander doel gebruiken. 

Als uw gegevens onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming vallen, is Splashtop BV, statutair gevestigd te (1019 GM) Amsterdam, Nederland, aan de Piet Heinkade 135, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als uw gegevens onder de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming vallen, is Splashtop, Inc. de beheerder. Onze vertegenwoordiger in het VK is MyEDPO UK Limited. Je kunt contact opnemen met onze Britse vertegenwoordiger via info@myedpo.com

Als je vragen of wensen hebt in verband met je persoonlijke gegevens of onze privacypraktijken, kun je contact met ons opnemen via privacy@splashtop.com.

2. Toepassingsgebied van dit beleid

In dit beleid betekent persoonlijke informatie informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer of locatiegegevens. Het gebruik van informatie die via onze diensten wordt verzameld, is beperkt tot het doel de diensten te leveren waarvoor de abonnee een beroep heeft gedaan. 

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites en de informatiepraktijken en de inhoud van die andere websites worden beheerst door de privacyverklaringen van die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites en we raden je aan de privacyverklaringen van dergelijke andere websites te lezen om inzicht te krijgen in hun informatiepraktijken.   

In bepaalde gevallen kunnen we je persoonlijke gegevens verwerken als verwerker of dienstverlener namens de abonnees van onze klanten. Als je een individu bent die contact heeft met een Abonnee tijdens het gebruik van onze Diensten (zoals een klant van een van onze Abonnees die bijvoorbeeld een Managed Service Provider of een IT-ondersteuningstechnicus is) en je contactgegevens wilt wijzigen of niet langer wilt worden benaderd door een van onze Abonnees die gebruik maakt van onze Diensten, neem dan contact op met de Abonnee met wie je rechtstreeks contact hebt. 

3. Updates van het privacybeleid 

Vanwege de snel evoluerende aard van het internet is het mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd moeten bijwerken. Zo ja, dan publiceren we het bijgewerkte privacybeleid op onze websites op https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. We kunnen geregistreerde gebruikers van de websites ook e-mailmeldingen sturen om dergelijke gebruikers op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het beleid.  

4. Welke informatie verzamelen we van jou op onze websites 

Wanneer je onze websites bezoekt, kun je de optie krijgen om een serviceregistratie in te vullen, een enquête in te vullen of een ander formulier dat persoonlijk identificeerbare informatie kan bevatten, zoals een gebruikersnaam, een e-mailadres, en/of andere informatie die je vrijwillig met je communicatie naar ons verzendt. 

Bovendien kan uw browser, telkens wanneer u een Splashtop-webpagina bezoekt, bepaalde informatie naar onze server sturen, die wij registreren. Deze informatie kan bestaan uit de URL van de doorverwijzende webpagina, je browser, het type besturingssysteem en de informatie die hieronder wordt uiteengezet: 

Cookies en andere traceringstechnologieën: 

Wij en onze geautoriseerde partners kunnen cookies en andere technologieën voor het verzamelen van informatie in je browser plaatsen. Deze technologieën voorzien ons van persoonlijke informatie, waaronder informatie over apparaten en netwerken die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, en andere informatie over je interacties met onze websites. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op de websites, lees en bekijk ons cookiebeleid, dat te vinden is op https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy. Als je in de EU of het VK bent, worden cookies alleen geplaatst nadat je ermee hebt ingestemd dat ze worden geplaatst. Je kunt je op elk moment afmelden of cookies blokkeren.  

We werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen ook technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over je activiteiten op onze websites en andere sites om advertenties voor te stellen op basis van je surfgedrag en interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden, kun je je afmelden door te klikken op hhttps://preferences-mgr.truste.com. (of als je je in de Europese Unie bevindt, kun je ervoor kiezen om cookies te gebruiken door erop te klikken). 

We kunnen webbakens, tags en scripts gebruiken op onze websites of in e-mails die we naar je sturen. Deze helpen ons bij het plaatsen van cookies, het tellen van bezoeken aan onze websites, het begrijpen van het gebruik en de effectiviteit van de campagne en bij het bepalen of een e-mail is geopend en waarop is gereageerd. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van onze externe dienstverleners op individuele en geaggregeerde basis. Als je in de Europese Unie of het VK bent gevestigd, gebruiken we dergelijke technologieën alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan.  

We kunnen Local Storage Objects („LSO's”) zoals HTML5 gebruiken om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan. Verschillende browsers bieden mogelijk hun eigen beheertools om HTML5 LSO's te verwijderen. Derden met wie we samenwerken om bepaalde functies op onze websites aan te bieden of om advertenties weer te geven op basis van je surfgedrag op het web, gebruiken LSO's zoals HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Ga voor meer informatie over het beheren van Flash LSO's naar https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Logboeken: 

Zoals het geval is bij de meeste websites en diensten die via het internet worden geleverd, verzamelen we bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden wanneer je onze websites en diensten gebruikt. Deze informatie omvat adressen van het internetprotocol (IP), browsertype, internetprovider, URL's van verwijzende/exitpagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel, informatie waarnaar je zoekt, locale en taalvoorkeuren, identificatienummers die zijn gekoppeld aan je apparaten, je mobiele provider en informatie over de systeemconfiguratie. Af en toe koppelen we persoonlijke informatie aan informatie die is verzameld in onze logbestanden voor zover dat nodig is om onze websites en diensten te verbeteren. In zo'n geval behandelen we de gecombineerde informatie in overeenstemming met dit beleid. Splashtop heeft deze informatie nodig om de Website en Diensten zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om de inhoud correct weer te geven en om de Website en Diensten veilig te houden), de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die Splashtop nastreeft en worden gedurende 1 jaar bewaard. 

Analyses: 

We verzamelen analysegegevens wanneer je de websites gebruikt om ons te helpen ze te verbeteren. We kunnen ook anonieme gegevens over je acties op onze websites delen met externe dienstverleners voor analysediensten. 

We gebruiken ook mobiele analysesoftware om ons in staat te stellen de functionaliteit van onze mobiele applicatie op je apparaat beter te begrijpen. Deze software kan informatie registreren, zoals hoe vaak je de mobiele applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die zich voordoen in de mobiele applicatie, het geaggregeerde gebruik, prestatiegegevens en waar de mobiele applicatie is gedownload. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die je verstrekt in de mobiele applicatie. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Splashtop, om de dienstverlening te verbeteren en wordt niet langer dan 2 jaar bewaard. 

5. Welke informatie verzamelen we van jou als je solliciteert voor een baan bij ons  

Als u solliciteert naar een functie bij Splashtop, verstrekt u uw persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw cv en andere bijlagen bij uw sollicitatie. Splashtop gebruikt deze informatie om uw aanvraag te beoordelen en op uw aanvraag te reageren. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aangaan van een contract waarbij u partij bent en voor de doeleinden van de legitieme belangen die Splashtop nastreeft, namelijk werving. Splashtop bewaart uw persoonsgegevens gedurende 4 weken na afwijzing of, met uw toestemming, voor een periode van 2 jaar. 

6. Informatie die we van abonnees verzamelen via onze serviceaccount en registratiegegevens: 

We vragen en kunnen persoonlijke informatie over jou verzamelen, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens, evenals bepaalde gerelateerde informatie, zoals je bedrijfsnaam en websitenaam, wanneer je je registreert voor een account om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een of meer van onze diensten (een „account”). We vragen en verzamelen ook persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres en een naam of alias, van elke persoon die je machtigt om in te loggen en gebruik te maken van onze Services in verband met je account. 

Als je je aanmeldt voor een gratis proefaccount, hoef je je creditcardgegevens niet in te voeren, tenzij en totdat je besluit om door te gaan met een betaald abonnement op onze Diensten. Een externe tussenpersoon wordt gebruikt om de verwerking van creditcards te beheren. Deze tussenpersoon mag je factuurgegevens niet opslaan, bewaren of gebruiken voor welk doel dan ook, behalve voor de verwerking van creditcards namens ons. 

Voor de doeleinden van dit beleid verwijzen we naar alle informatie die hierboven wordt beschreven als „Accountinformatie”. De verwerking van je accountgegevens is in deze context noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent in verband met het gebruik van onze Service. Je kunt je niet registreren voor een account en gebruik maken van onze diensten zonder ons deze persoonlijke gegevens te verstrekken. Met uitzondering van financiële gegevens zoals uw naam, factuur- en verzendadres, factuurgegevens en/of overeenkomsten tussen u en Splashtop (“Financiële gegevens”), worden uw accountgegevens bewaard zolang u een account heeft en zullen deze worden verwijderd door contact opnemen met privacy@splashtop.com. Splashtop heeft een wettelijke verplichting om financiële gegevens te bewaren gedurende een periode van 7 jaar vanaf de datum van de factuurtransactie. 

Andere inzendingen: 

We vragen en kunnen persoonlijke informatie van je verzamelen wanneer je webformulieren indient op onze websites of als je interactieve functies van de websites gebruikt, waaronder deelname aan enquêtes, wedstrijden, promoties, loterijen, programma's (waaronder reseller-, doorverwijs-, bèta- en early access-programma-applicaties), om klantenondersteuning vraagt of anderszins met ons communiceert. De verwerking van persoonlijke informatie is noodzakelijk voor de legitieme belangen die Splashtop nastreeft, om met u te kunnen communiceren. Je persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende een periode van een maand nadat je op je bericht hebt gereageerd, je probleem hebt opgelost of na het einde van de enquête, wedstrijd, promotie, loting of programma. 

Nieuwsbrieven: 

Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven van Splashtop, sturen wij u informatie over de ontwikkeling van onze Diensten. Als u op enig moment geen e-mails van Splashtop meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de opt-out-optie die wordt geboden in elke e-mail die wij u sturen. Je kunt je ook afmelden door een e-mail te sturen naar privacy@splashtop.com. Om je in te schrijven, moet je ons je e-mailadres geven. We verwerken deze persoonlijke informatie op basis van je toestemming, die je op elk moment kunt intrekken door je af te melden. We bewaren je e-mailadres en de gegevens waaruit blijkt dat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief en niet langer dan 1 jaar nadat je je hebt afgemeld.

Informatie voor deelnemers: 

We vragen en kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u zich registreert voor of deelneemt aan een gesponsord evenement of andere evenementen waaraan een lid van het Splashtop-team deelneemt. De verwerking van je persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent. Je kunt je niet registreren voor een evenement zonder ons deze persoonlijke gegevens te geven. Je persoonlijke gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het gedeelte Nieuwsbrieven in dit beleid. 

Desktopsoftware en mobiele applicatie: 

Wanneer u onze Services downloadt, installeert en gebruikt, verzamelen we de volgende informatie: (a) Apparaatinformatie, inclusief apparaatnamen, het type apparaat dat u gebruikt, het IP-adres en MAC-adres ervan, en de versie van het besturingssysteem, en (b) Sessie-informatie inclusief starttijd, eindtijd van sessie, snelheid van toegang tot Splashtop-servers in verschillende regio's, crashdumps van onze desktopsoftware of mobiele applicaties, of foutenlogboeken. Splashtop heeft deze informatie nodig om de Diensten zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om de inhoud correct weer te geven en om de Diensten veilig te houden), de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk om ons contract met jou uit te voeren en kan worden overgedragen aan de klant of verwijderd door contact op te nemen met privacy@splashtop.com

7. Informatie die we uit andere bronnen verzamelen 

Widgets voor sociale media: 

De websites kunnen functies voor sociale media bevatten, zoals de Like-knop van Facebook, en widgets, zoals de knop „Deel dit” of interactieve miniprogramma's die op onze websites worden uitgevoerd. Deze functies kunnen je internetprotocoladres verzamelen, welke pagina je bezoekt op de websites, en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. De functies en widgets van sociale media worden ofwel door een derde partij gehost, ofwel rechtstreeks op de websites gehost. Jouw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van de bedrijven die ze leveren. Als uw persoonlijke gegevens onder de gegevensbeschermingswetten van de EU of het VK vallen, staat Splashtop dergelijke gegevensverwerking alleen toe als u toestemming hebt gegeven voor cookies (zie sectie 4 hierboven).  

Informatie van diensten van derden: 

We kunnen ook andere informatie verkrijgen, waaronder persoonlijke informatie, van derden. We kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot apparaatinformatie van een externe RMM-dienst (bewaking en beheer op afstand) die geïntegreerd is met onze Diensten. Elke toegang die we hebben tot dergelijke informatie via een RMM-dienst van een derde partij is in overeenstemming met de autorisatieprocedures die door die dienst worden bepaald. Je moet je privacyinstellingen op deze diensten van derden controleren om de informatie die via deze diensten naar ons wordt gestuurd te begrijpen en te wijzigen. 

8. Hoe we je persoonlijke informatie gebruiken  

Algemeen gebruik: 

We gebruiken de informatie die we over jou verzamelen (waaronder persoonlijke informatie, voor zover van toepassing) voor verschillende doeleinden, waaronder (a) om de Diensten te leveren, te beheren, te onderhouden, te verbeteren en te promoten; (b) om je toegang te geven tot en gebruik te maken van de Diensten; (c) transacties te verwerken en je gerelateerde informatie te sturen, waaronder aankoopbevestigingen en facturen; (d) transactieberichten te sturen, waaronder antwoorden op je opmerkingen, vragen, en; klantenservice en ondersteuning bieden; en je technische mededelingen, updates en veiligheidswaarschuwingen sturen, en ondersteunende en administratieve berichten; (e) het verzenden van promotionele communicatie, zoals het verstrekken van informatie over producten en diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, wedstrijden en evenementen; en het verstrekken van ander nieuws of informatie over ons en onze partners. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van ons door contact met ons op te nemen via privacy@splashtop.com of door de instructies voor uitschrijven te volgen die zijn opgenomen in onze marketingcommunicatie; (f) inzendingen en beloningen voor wedstrijden of loterijen te verwerken en uit te schrijven; (g) trends, gebruik en activiteiten in verband met de websites en diensten te volgen en te analyseren en voor marketing- of reclamedoeleinden; (h) frauduleuze transacties, ongeoorloofde toegang tot de Diensten en andere illegale activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; (i) de websites en diensten personaliseren, onder meer door functies of advertenties aan te bieden die aansluiten bij je interesses en voorkeuren; en (j) voor andere doeleinden waarvoor we je toestemming vragen. 

9. Wettelijke basis voor verwerking: 

We verzamelen je persoonlijke gegevens alleen wanneer een of meer van de volgende zaken van toepassing zijn: (a) we je toestemming hebben om dit te doen, (b) wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met je uit te voeren (bijvoorbeeld om de diensten te leveren waar je om hebt gevraagd), of (c) wanneer de verwerking in ons legitieme belang of die van een derde is (en niet terzijde wordt geschoven door je gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden). In sommige gevallen kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie van je te verzamelen, of hebben we de persoonlijke informatie anders nodig om je vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen. 

Wanneer we afhankelijk zijn van je toestemming om de persoonlijke informatie te verwerken, heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. Als je je toestemming wilt intrekken of als je vragen hebt over of meer informatie nodig hebt over de rechtsgrond op basis waarvan we je persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via privacy@splashtop.com

10. Uitwisseling van verzamelde informatie 

Externe dienstverleners: 

We delen informatie, waaronder persoonlijke informatie, met onze externe dienstverleners die we gebruiken voor de hosting en het onderhoud van onze websites, de ontwikkeling van applicaties, back-up, opslag, verwerking van betalingen, e-mailmeldingen, analyses en andere diensten voor ons. Deze externe dienstverleners hebben mogelijk toegang tot je persoonlijke gegevens of verwerken deze om deze diensten aan ons te leveren. We staan onze externe dienstverleners niet toe om de persoonlijke informatie die we met hen delen te gebruiken voor marketingdoeleinden of voor andere doeleinden dan in verband met de diensten die ze ons leveren. 

Naleving van wetten en rechtshandhavingsverzoeken; Bescherming van onze rechten: 

In bepaalde situaties kunnen we worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims. We kunnen dergelijke informatie ook delen als we van mening zijn dat dit nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties waarbij de fysieke veiligheid van een persoon wordt bedreigd, schendingen van onze Servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, beschikbaar op https://www.splashtop.com/terms/splashtop, of zoals anderszins wettelijk vereist. 

Getuigenissen: 

Van tijd tot tijd kunnen we getuigenissen op de websites plaatsen die persoonlijke informatie kunnen bevatten. We hebben je toestemming nodig om je naam en je getuigenis te publiceren. Als je je getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via privacy@splashtop.com. 

Splashtop delen: 

We kunnen informatie, inclusief persoonlijke informatie, delen met elk lid van het Splashtop-team. Bovendien kunnen we je persoonlijk identificeerbare informatie en/of geaggregeerde informatie delen met een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde entiteit in onze bedrijfsfamilie. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie en/of geaggregeerde informatie overdragen aan een opvolgende entiteit bij een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Splashtop deelneemt of aan een koper van alle of vrijwel alle activa van Splashtop waarop de Websites of de Diensten betrekking hebben.  

Met jouw toestemming: 

We kunnen ook persoonlijke informatie delen met derden als we daarvoor jouw toestemming hebben. 

11. Hoelang bewaren we je persoonlijke informatie 

We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Als we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om je persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan bewaren we je persoonlijke gegevens veilig en isoleren we ze van verdere verwerking totdat de verwijdering na een periode van 2 jaar automatisch is voltooid.   

Voor persoonlijke informatie die we verwerken namens onze abonnees, bewaren we dergelijke persoonlijke informatie in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met hen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. 

12. Je privacyrechten 

Op verzoek geven we je informatie over of we al je persoonlijke gegevens bewaren of verwerken in opdracht van een derde partij. Om deze informatie aan te vragen, kun je contact met ons opnemen via privacy@splashtop.com. Abonnees van onze diensten kunnen hun accountgegevens bijwerken of wijzigen door hun profiel of organisatierecord te bewerken of door contact op te nemen met support@splashtop.com voor meer gedetailleerde instructies. Stuur een e-mail naar privacy@splashtop.com om een verzoek in te dienen om persoonlijke informatie die door ons wordt bijgehouden naar je terug te sturen of te verwijderen. Verzoeken om je informatie in te zien, te wijzigen of te verwijderen worden binnen dertig (30) dagen behandeld. 

Een persoon die toegang zoekt tot, of die probeert onnauwkeurigheden te corrigeren of te wijzigen of te verwijderen, persoonlijke informatie die door ons is opgeslagen of verwerkt namens een Abonnee, moet zijn/haar vraag richten aan de Abonnee (de verwerkingsverantwoordelijke). Na ontvangst van een verzoek van een van onze abonnees om de gegevens te verwijderen, zullen we binnen dertig (30) dagen op hun verzoek reageren. We bewaren persoonlijke informatie die we namens onze abonnees opslaan en verwerken zo lang als nodig is om de diensten aan onze abonnees te leveren. We zullen deze persoonlijke informatie bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. 

De beveiliging van je persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de verzending als na ontvangst ervan. Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via support@splashtop.com

Als je een abonnee bent of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt in verband met je gebruik van onze websites of diensten, zullen we deze informatie op je verzoek verwijderen, op voorwaarde dat deze informatie, ondanks een dergelijk verzoek, bewaard blijft zolang je een account hebt voor onze diensten, of als dat nodig is om je onze diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. 

Aanvullende rechten voor de EER en het VK: 

Als je uit bepaalde gebieden komt (zoals de Europese Economische Ruimte of „EER”), heb je mogelijk het recht om aanvullende rechten uit te oefenen die op grond van de toepasselijke wetgeving tot je beschikking staan, waaronder: 

Recht op toegang: Je hebt het recht om informatie te verkrijgen over welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt.  

Recht op rectificatie: Je hebt het recht om de rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke informatie over jou.  

Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heb je mogelijk een breder recht om de persoonlijke informatie die we over je hebben te wissen, bijvoorbeeld als die niet langer nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor het bijhouden van gegevens, om transacties te voltooien of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Mogelijk hebt u het recht om Splashtop te verzoeken te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens en/of om u geen marketingcommunicatie meer te sturen. 

Recht om de verwerking te beperken: Je hebt misschien het recht om te vragen dat we de verwerking van je persoonlijke informatie beperken in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer je van mening bent dat de persoonlijke informatie die we over je hebben onjuist is of onrechtmatig wordt bewaard). 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden heb je misschien het recht om je persoonlijke informatie te krijgen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat en om te vragen dat we de persoonlijke informatie ongehinderd overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van je persoonlijke informatie gebaseerd is op je toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. In dat geval stoppen we onmiddellijk met het verwerken van je gegevens.  

Als je dergelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@splashtop.com . We zullen je verzoek in behandeling nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om je privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we stappen ondernemen om je identiteit te verifiëren voordat we aan het verzoek voldoen. Deze rechten zijn mogelijk niet uitoefenbaar als ze in strijd zijn met de rechten van Splashtop, Splashtop-personeel en klanten, of anderen, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde eigendomsrechten, rechten op een eerlijke procedure, vertrouwelijkheidsrechten en conflicterende privacyrechten.  

We zullen zonder onnodige vertraging en onder normale omstandigheden binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek op je verzoek reageren; onze reactietijd kan echter indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit van de zaak en het aantal openstaande verzoeken. Als een verlenging van onze normale reactietijd noodzakelijk is, stellen we je binnen 1 maand na ontvangst van je eerste verzoek op de hoogte, samen met de reden (en) voor de vertraging. 

Als we vaststellen dat er geen actie zal worden ondernomen naar aanleiding van je verzoek, zullen we je onverwijld en uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek op de hoogte brengen, samen met de reden (en) voor onze weigering om actie te ondernemen. In dat geval heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en een rechtsmiddel in te stellen. 

Een persoon die toegang zoekt tot, of die probeert onnauwkeurigheden te corrigeren of te wijzigen of te verwijderen, persoonlijke informatie die door ons is opgeslagen of verwerkt namens een Abonnee, moet zijn/haar vraag richten aan de Abonnee (de verwerkingsverantwoordelijke).

Aanvullende rechten voor de staat Californië: 

De California Consumer Privacy Act („de CCPA”) werd van kracht op 1 januari 2020. We doen er alles aan om je privacy te beschermen en te voldoen aan de CCPA. Als je een Californische consument bent, geeft de CCPA je specifieke rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie: 

Categorieën van verzamelde persoonlijke informatie: In de afgelopen 12 maanden hebben we de categorieën persoonlijke informatie verzameld die hieronder worden vermeld. Merk op dat niet alle categorieën informatie van alle mensen worden verzameld. 

  • Identificatiegegevens, zoals naam, e-mailadressen, Internet Protocol-adres, accountnaam of andere soortgelijke identificatiegegevens 

  • Categorieën persoonsgegevens die worden beschreven in het Californische statuut voor klantendossiers (California Civil Code Section 1798.80), waaronder naam, telefoonnummer, postadres, betalingsinformatie en, voor sollicitanten, opleiding en arbeidsverleden. 

  • Commerciële informatie, waaronder gegevens over het gebruik van producten, gegevens over gekochte of overwogen producten of diensten, of aankoopgewoonten 

  • Internet en andere soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis op onze websites of informatie over interactie met onze websites, e-mails of producten, gevolgtrekkingen — waaronder informatie over je interesses, voorkeuren en favoriete merken en producten 

  • Klantgegevens, factuuradres, creditcard- of debetkaartgegevens,  

  • Geolocatiegegevens 

  • Professionele of werkgerelateerde informatie van consumenten en sollicitanten, waaronder functietitel en zakelijke contactgegevens 

Jouw rechten: Volgens de CCPA hebben consumenten in Californië de volgende rechten: het recht om toegang te vragen tot de specifieke persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over hen hebben verzameld. Je kunt ook om aanvullende informatie vragen over onze informatiepraktijken, waaronder de categorieën persoonlijke informatie die we over je hebben verzameld, de categorieën van bronnen van dergelijke verzameling, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie, de categorieën derden met wie we je persoonlijke informatie delen, de categorieën persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over je hebben bekendgemaakt; het recht om rectificatie en verwijdering van je persoonlijke informatie te vragen (behoudens bepaalde uitzonderingen); 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

Je kunt je afmelden voor de verkoop van je persoonlijke informatie en voor gedragsprofilering, waaronder geautomatiseerde besluitvorming. 

Als u ervoor kiest uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, zal Splashtop u niet discrimineren en blijft u dezelfde toegang tot en prijzen voor de Diensten ontvangen als elke persoon die ervoor heeft gekozen zijn rechten onder de CCPA niet uit te oefenen.  

Consumenten in Californië kunnen gratis redelijke rechtenverzoeken indienen door een verzoek te sturen via de contactmogelijkheden per e-mail en per post die onderaan dit privacybeleid staan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld, waaronder mogelijk uw e-mailadres, naam en het e-mailadres van uw Splashtop-account (wat alleen vereist is als u al een account bij ons heeft) . Binnen 45 dagen na ontvangst van een haalbaar verzoek zal Splashtop aan de vereisten van het verzoek voldoen en alle relevante documentatie indienen die nodig is om de voltooiing aan de aanvrager te bevestigen. Indien redelijkerwijs noodzakelijk om een verzoek te voltooien, wordt een verlenging van 45 dagen toegevoegd nadat de aanvrager van de verlenging op de hoogte is gesteld. 

Verkoop en delen van persoonlijke informatie: We verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden in de gewone zin van het woord 'verkopen'. We delen je persoonlijke gegevens echter wel met onze erkende verwerkers voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. We maken ook gebruik van analysediensten voor websites die persoonlijke informatie kunnen verwerken die kan worden beschouwd als een 'verkoop' in het kader van de CCPA. Je kunt je daar op elk moment voor afmelden door cookies op onze website te blokkeren. Raadpleeg onze lijst met subprocessors voor meer informatie.   

Verdere openbaarmakingen: Voor verdere informatie over je persoonlijke informatie, zoals vereist door de CCPA, zie de rest van dit privacybeleid. Je kunt informatie vinden over de zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor we je persoonlijke informatie verzamelen, de bronnen waaruit we persoonlijke gegevens verzamelen, en informatie over de categorieën derden aan wie we je persoonlijke informatie verstrekken, evenals informatie over welke categorieën persoonlijke informatie wordt bekendgemaakt. 

13. Internationale overdracht van verzamelde informatie 

Splashtop is een in de VS gevestigd, mondiaal bedrijf. Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, en om u de Diensten te bieden waarop u zich heeft geabonneerd, kunnen we dergelijke persoonlijke informatie van over de hele wereld overdragen en openen, inclusief vanuit andere landen waarin Splashtop actief is voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. We kunnen je persoonlijke gegevens ook overdragen aan onze externe verwerkers, die zich mogelijk in een ander land dan jij bevinden. Zulke landen hebben misschien wetten die anders zijn, en mogelijk niet zo beschermend, als de wetten van je eigen land. Splashtop heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst (“DPA”) ondertekend met onze externe verwerkers als contractuele waarborg om ervoor te zorgen dat aan gelijkwaardige verplichtingen wordt voldaan als die welke van Splashtop worden vereist. Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de Verenigde Staten, Taiwan en China. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming rond internationale gegevensoverdracht, mogen dienstverleners buiten de EER uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met een contract dat is aangegaan tussen Splashtop en de dienstverlener, waarin de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen, die ervoor zorgen dat er adequate regelingen voor gegevensbescherming zijn getroffen (artikel 46.1(c) AVG), of als er een andere waarborg voor internationale doorgifte, beschreven in hoofdstuk V van de AVG, van toepassing is. Neem contact met ons op voor meer informatie over waar en hoe het relevante document kan worden geraadpleegd of verkregen. 

14. Privacy voor kinderen 

We erkennen de privacybelangen van kinderen en moedigen ouders en verzorgers aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen. De websites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We richten de diensten of de websites niet op kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je merkt dat we persoonsgegevens verwerken van kinderen jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op en we zullen die gegevens zo snel mogelijk verwijderen. 

15. Links naar websites van derden 

De websites kunnen links bevatten naar andere websites of bronnen waarover wij geen controle hebben („Externe websites”). Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Splashtop van die externe websites. Je erkent dat we je deze links enkel voor je gemak verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke externe websites. Je gebruik van externe websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op dergelijke externe websites. 

16.  Beveiliging 

De beveiliging van je persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de verzending als na ontvangst ervan. We nemen procedurele en technologische maatregelen, in overeenstemming met de praktijken in de sector, om je persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Dergelijke maatregelen zijn redelijkerwijs ontworpen om je persoonlijk identificeerbare informatie te helpen beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken firewalls, wachtwoordbeveiliging, encryptie, een beveiligde socketlaag en nemen andere fysieke beveiligingsmaatregelen en leggen interne beperkingen op aan wie binnen Splashtop toegang heeft tot uw gegevens om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen voorkomen. Meer informatie over onze technische en organisatorische maatregelen vind je hier: https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures

Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op: 

Per e-mail: privacy@splashtop.com 

Per post: 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt: 2 oktober 2023 

Dit beleid kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van conflicten of inconsistenties tussen de Engelse versie of een vertaling hiervan, is de Engelse versie doorslaggevend en bepalend

Ontvang het laatste Splashtop-nieuws
AICPA SOC icon
  • Compliance
  • Privacybeleid
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2024 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.