Doorgaan naar de hoofdinhoud
+31 (0) 20 888 5115Gratis proefperiode
Hand holding cybersecurity lock and shield icon
Veiligheid

Top 10 trends en voorspellingen op het gebied van cybersecurity voor 2024

11 minuten leestijd

Abonneren

NieuwsbriefRSS feed

Deel dit

Nu we 2024 ingaan, staat het domein van cybersecurity op de rand van transformatieve veranderingen. Cyberdreigingen nemen niet alleen steeds meer toe, maar worden ook steeds geavanceerder, waardoor traditionele veiligheidsparadigma's op de proef worden gesteld. In dit snel evoluerende digitale landschap is het begrijpen van de komende trends een kwestie van vooruitzien en een noodzaak tot paraatheid.

Dit artikel heeft tot doel de top 10 trends en voorspellingen op het gebied van cybersecurity voor het komende jaar te ontrafelen en inzicht te bieden in hoe technologieën zoals Splashtop aansluiten bij deze veranderingen om onze digitale verdediging te versterken. Van de opkomst van AI in cybersecurity tot het toenemende belang van mobiele security: we gaan diep in op wat de toekomst in petto heeft voor dit cruciale vakgebied.

Probeer Splashtop nu uit en ervaar snelle en veilige remote access:

Trend 1: Toegenomen focus op AI en machine learning in cybersecurity

In 2024 zullen AI en Machine Learning (ML) een crucialere rol spelen in cybersecurity. De geavanceerde data-analysemogelijkheden van AI worden steeds vaker gebruikt voor het identificeren en voorspellen van cyberdreigingen, waardoor early detectionsystemen worden verbeterd. ML-algoritmen evolueren om nieuwe dreigingen beter te herkennen en erop te reageren, waardoor defensieve maatregelen steeds verder worden verbeterd. Verwacht dat AI-algoritmen in 2024 realtime dreigingsanalyses zullen bieden, waardoor snellere en nauwkeurigere reacties op cyberincidenten mogelijk worden. ML zal waarschijnlijk vooruitgang boeken bij het autonoom aanpassen en bijwerken van cybersecurityprotocollen, waardoor de afhankelijkheid van handmatige updates wordt verminderd.

Mogelijk zijn we ook getuige van de opkomst van AI-gestuurde securitybots, geprogrammeerd om onafhankelijk cyberdreigingen te identificeren en te neutraliseren, waardoor de netwerkbeveiliging proactiever en minder reactief wordt. Deze ontwikkelingen betekenen een verschuiving naar intelligentere en autonomere cybersecuritysystemen, aangedreven door de vooruitgang op het gebied van AI en ML.

Trend 2: Groeiend belang van IoT-security

In de loop van 2024 zal het Internet of Things (IoT) zijn exponentiële groei voortzetten, waarbij een steeds groter aantal apparaten met elkaar wordt verbonden. Deze uitbreiding brengt echter een groot aantal veiligheidsuitdagingen met zich mee. De diversiteit en alomtegenwoordigheid van IoT-apparaten maakt ze aantrekkelijke doelwitten voor cyberaanvallen, en hun onderling verbonden karakter kan tot wijdverbreide kwetsbaarheden leiden.

Een belangrijk aandachtspunt in 2024 zal liggen op het verbeteren van de IoT-security op verschillende manieren. Er wordt een belangrijke vooruitgang verwacht in de ontwikkeling van robuustere, gestandaardiseerde beveiligingsprotocollen voor IoT-apparaten. Dit zou universele encryptiestandaarden en verplichte beveiligingscertificeringen voor nieuwe apparaten kunnen omvatten. Een ander gebied voor verbetering zou de integratie van AI- en ML-algoritmen in IoT-systemen kunnen zijn. Deze technologieën kunnen ongebruikelijke patronen detecteren die wijzen op een inbreuk, waardoor een snellere reactie op bedreigingen mogelijk wordt.

Bovendien zal er waarschijnlijk meer nadruk komen te liggen op gebruikersvoorlichting over IoT-security. Naarmate gebruikers zich meer bewust worden van potentiële risico's en best practices, zal de algehele beveiligingspositie van IoT-netwerken verbeteren. Ten slotte zouden we een toename kunnen zien in het gebruik van blockchain-technologie om IoT-netwerken te decentraliseren en te beveiligen, waardoor ze minder kwetsbaar worden voor aanvallen die zich richten op gecentraliseerde systemen. Gezamenlijk wijzen deze ontwikkelingen in de richting van een veiliger en veerkrachtiger IoT-ecosysteem in 2024.

Trend 3: Uitbreiding van werken op afstand en gevolgen voor cybersecurity

De uitbreiding van werken op afstand, een trend die een aanzienlijke impuls heeft gekregen, blijft het professionele landschap in 2024 vormgeven. Deze verschuiving maakt een grotere focus op cybersecurity noodzakelijk, vooral bij het beveiligen van externe toegang tot werkomgevingen. Splashtop komt naar voren als een belangrijke speler in dit scenario en biedt robuuste remote accessoplossingen die tegemoetkomen aan de beveiligingsbehoeften van dit evoluerende werkmodel.

De oplossingen van Splashtop zijn ontworpen om veilige en naadloze toegang tot resources van organisaties te garanderen, ongeacht de locatie van de gebruiker. Een cruciaal aspect in het aanbod van Splashtop is de sterke nadruk op encryptie en geavanceerde authenticatiemethoden. Deze functies zijn van cruciaal belang bij de bescherming tegen ongeoorloofde toegang en cyberbedreigingen die steeds vaker voorkomen bij werken op afstand.

Bovendien maakt de mogelijkheid van Splashtop om een veilige verbinding via verschillende netwerken te bieden, met behoud van hoge prestaties en gebruiksgemak, het een onmisbaar hulpmiddel voor bedrijven die zich aanpassen aan werken op afstand. Dit zorgt voor operationele continuïteit en een veilige digitale omgeving, wat cruciaal is in het licht van de toenemende cyberdreigingen die gepaard gaan met remote access. Naarmate we 2024 naderen, worden oplossingen zoals Splashtop bij het versterken van het cybersecuritykader voor werken op afstand steeds belangrijker, wat hun belang benadrukt in een tijdperk van digitaal verbonden werk.

Start nu uw gratis proefperiode van Splashtop en ga aan de slag!

Trend 4: De opkomst van quantum computing en de impact ervan op cybersecurity

Quantum computing, een zich snel ontwikkelend fenomeen in 2024, zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we denken over gegevensverwerking en het oplossen van problemen. In tegenstelling tot klassiek computergebruik, waarbij bits worden gebruikt die worden weergegeven als nullen of enen, maakt quantum computing gebruik van qubits. Dankzij quantum superpositie kunnen Qubits tegelijkertijd in meerdere toestanden bestaan. Hierdoor kunnen quantumcomputers enorme hoeveelheden gegevens met ongekende snelheden verwerken, waardoor complexe problemen veel sneller worden opgelost dan traditionele computers.

De opkomst van quantum computing biedt zowel kansen als uitdagingen voor cybersecurity. Aan de ene kant biedt de enorme verwerkingskracht het potentieel om cybersecuritymaatregelen te versterken. Quantum computing kan de encryptiemethoden verbeteren, geavanceerdere algoritmen ontwikkelen voor het detecteren van cyberdreigingen en grootschalige, veilige data-operaties efficiënt beheren.

Aan de andere kant vormt quantum computing een aanzienlijke bedreiging voor de huidige cybersecurityprotocollen. Het vermogen om snel traditionele encryptiemethoden, zoals RSA en ECC, te doorbreken, zou veel bestaande beveiligingssystemen kwetsbaar kunnen maken. Deze kwetsbaarheid onderstreept de dringende behoefte aan de ontwikkeling van quantumbestendige encryptietechnieken, een vakgebied dat bekend staat als post-quantumcryptografie.

Naarmate we 2024 naderen, zal het cybersecurity landschap snel moeten evolueren om de voordelen te benutten en de risico’s van quantum computing te beperken. Dit bestaat uit het upgraden van de huidige encryptiemethoden en het voorbereiden van systemen om veerkrachtig te zijn tegen de geavanceerde mogelijkheden van quantumtechnologieën.

Trend 5: Evolutie van phishing-aanvallen

Phishing-aanvallen zijn lange tijd een aanhoudende bedreiging geweest in de cybersecurity wereld, en in 2024 blijven ze evolueren in verfijning en effectiviteit. Moderne phishing-aanvallen zijn bedreven geworden in het omzeilen van traditionele beveiligingsmaatregelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer gepersonaliseerde en technisch geavanceerde tactieken om gebruikers te misleiden. In het licht van deze geavanceerde phishing-aanvallen zijn robuuste authenticatiesystemen van cruciaal belang voor het verbeteren van de security.

Oplossingen zoals Foxpass spelen in dit opzicht een cruciale rol. Foxpass kan de verdediging tegen phishing versterken door sterke, multi-factor-authenticatie (MFA)-systemen te implementeren. MFA vereist dat gebruikers twee of meer verificatiefactoren opgeven om toegang te krijgen tot een bron, waardoor het voor aanvallers veel moeilijker wordt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen, zelfs als ze een gebruiker hebben misleid om één set inloggegevens vrij te geven. Bovendien kan de rol van Foxpass zich uitstrekken tot het beheer van toegangsrechten, zodat gebruikers over de minimaal noodzakelijke toegang beschikken om hun taken uit te voeren. Dit least privilege-principe kan de potentiële schade beperken die wordt veroorzaakt door gecompromitteerde inloggegevens. De mogelijkheid van Foxpass om te integreren met bestaande systemen en gedetailleerde access-logs te bieden, zorgt voor een extra beveiligingslaag. Door toegangspatronen te monitoren en te analyseren, kan het helpen ongebruikelijke activiteiten te identificeren die kunnen wijzen op een door phishing veroorzaakte inbreuk. Naarmate phishing-technieken zich blijven ontwikkelen, wordt het belang van het integreren van geavanceerde authenticatieoplossingen zoals Foxpass steeds belangrijker bij het beveiligen van systemen en gegevens.

Trend 6: Grotere focus op mobiele security

In 2024 worden mobiele apparaten nog steeds meer een integraal onderdeel van zowel het persoonlijke als het professionele leven en neemt de focus op mobiele security toe. De grotere afhankelijkheid van mobiele apparaten voor verschillende taken, waaronder werken op afstand, financiële transacties en persoonlijke communicatie, maakt ze aantrekkelijke doelwitten voor cyberdreigingen. Dit scenario onderstreept de noodzaak van robuuste mobiele security-oplossingen.

Splashtop heeft op deze groeiende behoefte gereageerd door veilige mobiele toegangsoplossingen aan te bieden. Het platform is ontworpen om veilige en naadloze remote access vanaf mobiele apparaten tot computers of netwerken te bieden. Belangrijke kenmerken zijn onder meer sterke encryptieprotocollen, die ervoor zorgen dat gegevens die tussen apparaten worden verzonden, beschermd blijven tegen ongeautoriseerde onderschepping of toegang. Bovendien bevatten de mobiele oplossingen van Splashtop multi-factor-authenticatie en sessieregistratiefuncties, waardoor de beveiliging verder wordt verbeterd. Deze functies zijn cruciaal bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang en het monitoren van verdachte activiteiten die kunnen optreden tijdens een remote sessie.

Bovendien zorgt Splashtops nadruk op gebruiksvriendelijke interfaces ervoor dat verbeterde beveiliging niet ten koste gaat van het gemak. Gebruikers hebben vanaf hun mobiele apparaten veilig toegang tot hun werk- of persoonlijke omgeving zonder door complexe beveiligingsprocedures te hoeven gaan. Naarmate het gebruik van mobiele apparaten blijft stijgen, wordt de rol van oplossingen zoals Splashtop bij het bieden van veilige mobiele toegang steeds belangrijker. Hun vermogen om security op hoog niveau te combineren met gebruiksgemak positioneert hen als een belangrijke speler bij het aanpakken van de mobiele securityuitdagingen van 2024.

Trend 7: Zero Trust-security

Het concept van Zero Trust-security heeft in 2023 een aanzienlijke impuls gekregen en evolueert van een nichebenadering naar een fundamenteel aspect van de cybersecuritystrategie. In de kern werkt Zero Trust volgens het principe 'nooit vertrouwen, altijd verifiëren'. In tegenstelling tot traditionele beveiligingsmodellen die zich richten op het beveiligen van de grenzen, gaat Zero Trust ervan uit dat bedreigingen zowel buiten als binnen het netwerk kunnen bestaan.

In een Zero Trust-model wordt elk toegangsverzoek, ongeacht de oorsprong of het netwerk waarop het zich bevindt, behandeld als een potentiële bedreiging. Dit vereist rigoureuze identiteitsverificatie, strikte toegangscontroles en voortdurende monitoring van netwerkactiviteiten. De implementatie van Zero Trust omvat een alomvattende aanpak die verschillende aspecten van cybersecurity omvat, waaronder gebruikersauthenticatie, endpointsecurity en least-privilege access.

Een van de belangrijkste voordelen van Zero Trust is de doeltreffendheid bij het beperken van de risico's die voortvloeien uit dreigingen van binnenuit en zijdelingse bewegingen van aanvallers binnen een netwerk. Nu organisaties steeds meer cloudservices en modellen voor werken op afstand adopteren, wordt de relevantie van Zero Trust-security steeds duidelijker, omdat het een flexibele en adaptieve benadering biedt voor het beveiligen van diverse en verspreide IT-omgevingen.

De transitie naar een Zero Trust-framework in 2024 vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in cybersecurity, waarbij de nadruk ligt op voortdurende verificatie en minimale toegangsrechten om kwetsbaarheden te verminderen en de algehele netwerkbeveiliging te verbeteren.

Trend 8: Kloof in cybersecurity-vaardigheden en onderwijs

In 2024 blijft de cybersecuritysector worstelen met een aanzienlijke uitdaging: de vaardigheidskloof. Naarmate cyberdreigingen geavanceerder worden, stijgt de vraag naar ervaren cybersecurity-professionals. Er is echter een groot tekort aan mensen die zijn uitgerust met de noodzakelijke vaardigheden en kennis om deze evoluerende bedreigingen effectief te bestrijden. Deze kloof vormt niet alleen een risico voor individuele organisaties, maar ook voor de mondiale cyberinfrastructuur.

Om dit probleem aan te pakken zijn er diverse initiatieven ontplooid. Onderwijsinstellingen breiden hun curricula op het gebied van cybersecurity uit en bieden gespecialiseerde graden en certificeringen aan die zijn ontworpen om studenten uit te rusten met de nieuwste kennis en vaardigheden op het gebied van cyberdefensie. Deze programma's richten zich steeds meer op praktijkgerichte training, waarbij studenten worden voorbereid op de echte uitdagingen waarmee ze op het gebied van cybersecurity te maken zullen krijgen.

Bovendien worden professionele ontwikkeling en continu leren een integraal onderdeel van een carrière op het gebied van cybersecurity. Organisaties en brancheverenigingen bieden verschillende trainingsprogramma's, workshops en seminars aan om huidige professionals te helpen op de hoogte te blijven van de nieuwste trends, tools en technieken op het gebied van cybersecurity. Deze programma's zijn vaak toegesneden op specifieke aspecten van cybersecurity, zoals netwerkbeveiliging, informatie over dreigingen of reactie op incidenten.

Bovendien wordt er in cybersecurity-onderwijs steeds meer nadruk gelegd op publiek-private samenwerking. Bedrijven werken samen met onderwijsinstellingen om trainingsprogramma's te ontwikkelen die rechtstreeks aansluiten bij de behoeften van de sector. Deze samenwerkingen zijn niet alleen gunstig voor studenten, die relevante en actuele vaardigheden opdoen, maar ook voor de industrie, die toegang krijgt tot een beroepsbevolking die beter voorbereid is op de huidige en toekomstige cyberuitdagingen. Naarmate we verder komen in 2024, spelen deze onderwijs- en opleidingsinitiatieven een cruciale rol bij het verkleinen van de kloof in cybersecurity-vaardigheden, wat uiteindelijk zal leiden tot een robuuster en veerkrachtiger digitaal ecosysteem.

Trend 9: Blockchain en cybersecurity

Naarmate 2024 vordert, wordt blockchain-technologie steeds meer genoemd vanwege het potentieel om cybersecuritymaatregelen aanzienlijk te verbeteren. Blockchain is in de kern een gedecentraliseerde ledgertechnologie die bekend staat om zijn inherente veiligheidskenmerken zoals onveranderlijkheid, transparantie en weerstand tegen manipulatie. Deze kenmerken maken het een aantrekkelijke optie voor het beveiligen van digitale transacties en het beschermen van gegevens tegen cyberdreigingen.

Een van de belangrijkste manieren waarop blockchain de cybersecurity verbetert, is het vermogen om manipulatie van gegevens te voorkomen. Zodra gegevens op een blockchain zijn vastgelegd, kunnen deze niet meer worden gewijzigd zonder de consensus van het netwerk, waardoor het voor hackers vrijwel onmogelijk wordt om deze te manipuleren. Deze functie is met name handig voor het beveiligen van gevoelige gegevens, zoals persoonlijke identiteitsgegevens, financiële transacties en kritieke infrastructuurgegevens. Blockchain wordt ook gebruikt om veiligere en gedecentraliseerde identitymanagementsystemen te creëren. Door identiteitsgegevens op een blockchain op te slaan, kunnen individuen en organisaties meer controle krijgen over wie toegang heeft tot hun informatie, waardoor het risico op identiteitsdiefstal en fraude wordt verminderd.

Vooruitkijkend naar de rest van 2024 wordt voorspeld dat blockchain een meer integrale rol zal spelen bij het beveiligen van Internet of Things (IoT)-apparaten. Door blockchain te integreren in IoT-netwerken kan elk apparaat als een veilig, onafhankelijk knooppunt functioneren, waardoor het hele netwerk beter bestand is tegen aanvallen die doorgaans misbruik maken van gecentraliseerde zwakheden met betrekking tot security. Bovendien wordt verwacht dat blockchain-based smart contracts in toenemende mate zullen worden gebruikt bij het automatiseren en beveiligen van digitale overeenkomsten. Deze self-executing contracten kunnen de veiligheid van verschillende online transacties verbeteren, naleving garanderen en het risico op inbreuken verminderen.

Samenvattend: naarmate de blockchain-technologie in 2024 meer volwassen wordt, wordt verwacht dat de rol ervan op het gebied van cybersecurity zal toenemen en innovatieve oplossingen zal bieden om digitale gegevens te beveiligen, identiteiten te beheren en IoT-netwerken te beschermen, waardoor het digitale landschap wordt versterkt tegen zich verder ontwikkelende cyberdreigingen.

Trend 10: Cybersecurity-verzekeringen worden mainstream

In 2024 is een cybersecurity-verzekering een mainstream onderdeel geworden van de strategieën voor bedrijfsrisicobeheer. Naarmate cyberdreigingen in complexiteit en frequentie toenemen, wenden organisaties zich steeds meer tot cybersecurity-verzekeringen om de financiële risico’s die gepaard gaan met datalekken en cyberaanvallen te beperken. De kosten van deze verzekering worden echter aanzienlijk beïnvloed door de cybersecuritypositie van de organisatie.

Het gebruik van gevestigde cybersecurity-oplossingen zoals Splashtop kan een directe impact hebben op het verlagen van de verzekeringskosten voor cybersecurity. De veilige remote accessoplossingen van Splashtop verbeteren de verdediging van een organisatie tegen cyberdreigingen, vooral in scenario's voor werken op afstand. Door robuuste encryptie, multi-factor-authenticatie en uitgebreide access-logs te implementeren, versterkt Splashtop de security-infrastructuur, waardoor de kans op succesvolle cyberaanvallen wordt verkleind. Verzekeraars beoordelen het risiconiveau van een organisatie vaak op basis van hun beveiligingsmaatregelen; Daarom kan het hebben van sterke verdedigingsmechanismen leiden tot gunstiger verzekeringspremies.

Bovendien laat de integratie van oplossingen als Splashtop voor verzekeraars zien dat een organisatie proactief is op het gebied van cybersecurity. Deze proactieve houding wordt door verzekeraars vaak positief beoordeeld, omdat het een lager risicoprofiel suggereert. Door te investeren in betrouwbare cybersecurity-oplossingen verbeteren organisaties in wezen niet alleen hun beveiliging, maar positioneren ze zichzelf ook voor potentieel lagere verzekeringskosten voor cybersecurity, wat hun toewijding aan robuuste risicobeheerpraktijken weerspiegelt.

Probeer Splashtop gratis

Terwijl we de belangrijkste trends en voorspellingen op het gebied van cybersecurity voor 2024 hebben onderzocht, is het duidelijk dat het digitale landschap snel evolueert, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt en een sterkere verdediging noodzakelijk maakt. Een belangrijke oplossing voor deze uitdagingen is Splashtop, dat robuuste en veilige remote accessmogelijkheden biedt die cruciaal zijn in de huidige onderling verbonden wereld.

Bent u klaar om de cybersecurity-gereedheid van uw organisatie te verbeteren? Ervaar de kracht en betrouwbaarheid van Splashtop uit de eerste hand. Dit is uw kans om te zien hoe Splashtop naadloos kan worden geïntegreerd in uw cybersecuritystrategie, waardoor verbeterde beveiliging en gemoedsrust wordt geboden in een tijdperk van steeds grotere digitale dreigingen.

Wacht niet tot er een inbreuk plaatsvindt. Wees proactief bij het beschermen van uw digitale activa en gegevens. Meld u vandaag nog aan voor een gratis Splashtop-proefperiode !

Splashtop's SEO Manager Verena Cooper.
Verena Cooper
Verena is een International SEO Manager bij Splashtop. Met een grote interesse in technologie en cybersecurity is ze een fervent gebruiker van de remote accessoplossingen van Splashtop.
Gratis proefperiode

Gerelateerde inhoud

Op afstand werken

De snelste manier om werken op afstand mogelijk te maken

Meer informatie
Mededelingen

Splashtop Nieuwe functies september - oktober 2020

Mededelingen

Splashtop Nieuwe functies juni/juli 2020

Mededelingen

Splashtop Nieuwe functies juni 2019

Bekijk alle blogs
Ontvang het laatste Splashtop-nieuws
AICPA SOC icon
  • Compliance
  • Privacybeleid
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2024 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.