Doorgaan naar de hoofdinhoud
+31 (0) 20 888 5115Gratis proefperiode
A cybercriminal in Germany in front of binary code and network connections.
Veiligheid

Cybercriminaliteit in Duitsland: de vijf belangrijkste bedreigingen waar u rekening mee moet houden

10 minuten leestijd

Abonneren

NieuwsbriefRSS feed

Deel dit

De afgelopen jaren hebben we wereldwijd een aanzienlijke toename van cybercriminaliteit gezien, en Duitsland is daarop geen uitzondering. Cybercriminaliteit omvat criminele activiteiten die zich richten op of gebruik maken van computers, netwerkapparaten en internet. Deze activiteiten kunnen het leven van individuen en de activiteiten van bedrijven ontwrichten, wat tot financiële en persoonlijke schade kan leiden. 

Naarmate we meer afhankelijk zijn van digitale technologieën, wordt de behoefte aan krachtige cybersecurity – maatregelen ter bescherming tegen cyberdreigingen – steeds belangrijker. Dit geldt met name voor tools waarmee we computers op afstand kunnen bedienen en beheren, zoals van Splashtop. Deze tools helpen ons overal te werken en taken te beheren, maar zonder de juiste beveiliging kunnen ze ons ook blootstellen aan risico's zoals ongeautoriseerde toegang of gegevensdiefstal. 

Daarom is het begrijpen en implementeren van cybersecurity niet alleen iets voor technische experts; het is belangrijk voor iedereen. In deze blogpost bespreken we de vijf belangrijkste cyberdreigingen in Duitsland waarvan u op de hoogte moet zijn, zodat u uzelf en uw gegevens in de digitale wereld kunt beschermen.  

Bedreiging #1: Ransomware 

Ransomware is een kwaadaardig soort software (malware) die de toegang tot een computersysteem blokkeert of de bestanden erop versleutelt, waarbij wordt geëist dat het slachtoffer losgeld betaalt om weer toegang te krijgen. Het kan iedereen treffen, van individuele gebruikers thuis tot grote bedrijven, en kan niet alleen financiële schade veroorzaken, maar ook de dagelijkse activiteiten aanzienlijk verstoren.

In Duitsland is ransomware een urgent probleem geworden. Een goed voorbeeld is een opmerkelijk incident waarbij een groot universitair ziekenhuis in Düsseldorf werd getroffen door een ransomware-aanval. Dit leidde tot ernstige verstoringen in de patiëntenzorg en benadrukte nog eens het gevaar van deze aanvallen op kritieke infrastructuur.

Om uzelf en uw organisatie te beschermen tegen ransomware, kunt u de volgende tips overwegen: 

 • Regelmatige back-ups: Maak regelmatig back-ups van alle belangrijke data en zorg ervoor dat deze back-ups gescheiden van uw hoofdsystemen worden opgeslagen. Op deze manier kunt u, als uw gegevens gegijzeld worden, deze herstellen vanaf een back-up zonder dat u losgeld hoeft te betalen. 

 • Update en patch systemen: Zorg ervoor dat al uw software en besturingssystemen up-to-date zijn met de nieuwste securitypatches. Veel ransomware-aanvallen maken gebruik van kwetsbaarheden in verouderde software. 

 • Leid medewerkers op en train ze: Zorg ervoor dat iedereen in uw organisatie verdachte e-mails of links kan herkennen, wat veelgebruikte methoden zijn voor het verspreiden van ransomware. 

 • Gebruik gerenommeerde securitytools: Installeer en onderhoud betrouwbare antivirussoftware en firewalls om malware-infecties te detecteren en te voorkomen. 

 • Incident respons plan: Zorg dat u een duidelijk plan klaar heeft voor hoe u moet reageren als u bent geïnfecteerd met ransomware, inclusief hoe u geïnfecteerde systemen van het netwerk kunt isoleren om de verspreiding van malware te voorkomen.

Door te begrijpen wat ransomware is en proactieve stappen te ondernemen om u ertegen te beschermen, kunt u het risico en de impact van dit gevaar aanzienlijk verminderen.

Bedreiging #2: Phishing-fraude

Phishing is een misleidende techniek die door cybercriminelen wordt gebruikt om individuen te misleiden zodat ze gevoelige informatie verstrekken, zoals wachtwoorden, creditcardnummers of andere persoonlijke gegevens. Ze doen dit door zich voor te doen als betrouwbare entiteiten via e-mails, sms-berichten of berichten op sociale media.

Phishing-tactieken kunnen variëren, maar het gaat vaak om e-mails die afkomstig lijken te zijn van bekende organisaties of contacten. U ontvangt bijvoorbeeld een e-mail die eruit ziet alsof deze van uw bank afkomstig is, waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om uw wachtwoord bij te werken. De link leidt echter naar een nepwebsite die uw inloggegevens steelt. Volg deze preventieve maatregelen om uzelf tegen phishing-aanvallen te beschermen:

 • Controleer de bron: Controleer altijd het e-mailadres van de afzender op eventuele afwijkingen, zelfs als het bericht afkomstig lijkt te zijn van een bekende contactpersoon of organisatie.

 • Denk na voordat u klikt: Wees voorzichtig met het klikken op links of het downloaden van bijlagen van onbekende of onverwachte e-mails.

 • Gebruik beveiligingssoftware: Maak gebruik van uitgebreide beveiligingssoftware, waaronder mogelijkheden voor het scannen van e-mail en het detecteren van phishing.

 • Blijf op de hoogte van phishing-technieken: Blijf op de hoogte van de nieuwste phishing-tactieken, aangezien deze voortdurend evolueren. Veel beveiligingswebsites en -services bieden updates en waarschuwingen.

 • Informeer uw team: Als u deel uitmaakt van een organisatie, zorg er dan voor dat alle leden worden geïnformeerd over hoe ze phishing-pogingen kunnen herkennen. Regelmatige trainingssessies kunnen zeer nuttig zijn.

Bedreiging #3: Datalekken 

Er is sprake van een datalek wanneer gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens zonder toestemming worden geopend, openbaar gemaakt of gestolen. Dit kan persoonlijke informatie omvatten zoals namen, adressen, burgerservicenummers en financiële gegevens, maar ook bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom.

De impact van datalekken op bedrijven kan ernstig zijn, variërend van financiële verliezen als gevolg van boetes en juridische kosten tot reputatieschade op de lange termijn. Consumenten die getroffen zijn door datalekken riskeren identiteitsdiefstal en financiële fraude, en lijden vaak onder langdurige krediet- en privacyproblemen. 

In Duitsland hebben grote datalekken de krantenkoppen gehaald, waardoor zowel de publieke sector als particuliere bedrijven worden getroffen. Een groot Duits softwarebedrijf kreeg bijvoorbeeld te maken met een inbreuk waarbij de persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers openbaar werden gemaakt. Dergelijke incidenten benadrukken de kwetsbaarheid van zelfs de meest geavanceerde systemen voor tekortkomingen in de beveiliging. Om u te beschermen tegen datalekken, kunt u de volgende best practices overwegen: 

 • Gebruik sterke, unieke wachtwoorden: Zorg ervoor dat alle accounts sterke, unieke wachtwoorden hebben. Overweeg een wachtwoordbeheerder te gebruiken om deze bij te houden. 

 • Implementeer multi-factor-authenticatie (MFA): MFA voegt een extra securitylaag toe door van gebruikers te eisen dat ze twee of meer verificatiefactoren opgeven om toegang te krijgen tot een bron, waardoor de kans op ongeautoriseerde toegang wordt verkleind. 

 • Systemen regelmatig updaten en patchen: Houd alle systemen en software up-to-date met de nieuwste securitypatches en updates. Bij veel inbreuken wordt misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in software die gepatcht hadden kunnen worden. 

 • Versleutel gevoelige gegevens: Gebruik encryptie om gegevens tijdens verzending en in rust te beschermen, waardoor het voor ongeautoriseerde gebruikers moeilijker wordt om toegang te krijgen tot leesbare informatie. 

 • Leid medewerkers op: Regelmatige training over best practices op het gebied van security en het herkennen van phishing-pogingen kunnen het risico op inbreuken veroorzaakt door menselijke fouten verminderen. 

 • Ontwikkel een incident-responsplan: Bereid een gedetailleerd plan voor over hoe te reageren op datalekken, inclusief hoe u de inbreuk kunt identificeren, de schade kunt beperken en de getroffen personen en autoriteiten op de hoogte kunt stellen. 

Bedreiging #4: Bedreigingen van binnenuit 

In tegenstelling tot andere cyberdreigingen die vaak van buiten een organisatie komen, komen insider threats van binnenuit – meestal door werknemers, voormalige werknemers, freelancers of zakenpartners die toegang hebben tot gevoelige informatie en systemen. Deze bedreigingen kunnen kwaadwillig zijn, zoals een werknemer die opzettelijk vertrouwelijke gegevens steelt, of onbedoeld, zoals een werknemer die per ongeluk online informatie lekt of aan onbevoegde personen. 

Bedreigingen van binnenuit zijn bijzonder lastig omdat ze afkomstig zijn van mensen die legitieme toegang hebben tot de gegevens van uw bedrijf. Deze bedreigingen kunnen verschillende vormen aannemen, van sabotage en gegevensdiefstal tot het simpelweg verkeerd behandelen of misbruiken van gegevens zonder kwade bedoelingen. 

Met de opkomst van werken op afstand is het beveiligen van werkomgevingen tegen bedreigingen van binnenuit een grote uitdaging geworden. Werken op afstand kan de traditionele veiligheidsgrenzen van een kantooromgeving doen vervagen, waardoor het moeilijker wordt om de toegang tot gevoelige informatie te controleren en te controleren. Het biedt echter ook een kans om solide securitymaatregelen te implementeren die zijn afgestemd op de digitale wereld: 

 • Veilige remote accessoplossingen: Gebruik veilige remote accesstools zoals Splashtop, die functies bieden zoals sessie-opname en multi-factor-authenticatie. Deze tools zorgen ervoor dat de toegang tot gevoelige gegevens zowel veilig als traceerbaar is. 

 • Regelmatige audits en monitoring: Voer regelmatige audits uit van uw systemen en gebruikersactiviteiten. Regelmatige controles kunnen u helpen bij het opsporen van ongebruikelijke toegangspatronen of ongeautoriseerde pogingen om toegang te krijgen tot gegevens, wat op een bedreiging van binnenuit kan duiden. Tools die gebruikersactiviteiten registreren en monitoren, kunnen een audittrail opleveren die van onschatbare waarde kan zijn bij het onderzoeken van en reageren op incidenten. 

 • Principe van least privileges (PoLP): Pas het principe van de minste privileges toe door ervoor te zorgen dat werknemers alleen de toegang hebben die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dit minimaliseert het risico dat informatie per ongeluk of kwaadwillig wordt gedeeld. 

 • Continue training en bewustzijn: Informeer uw werknemers over de risico's van bedreigingen van binnenuit en het belang van het volgen van het bedrijfsbeleid met betrekking tot gegevensbeveiliging. Training moet de nadruk leggen op de verantwoordelijkheden van elke werknemer bij het beschermen van de bedrijfsmiddelen van de organisatie, vooral in een afgelegen omgeving. 

 • Incident-responsstrategie: Ontwikkel een duidelijke incident-responsstrategie die communicatieplannen en rollen omvat in het geval van een vermoedelijke dreiging van binnenuit. Snel en effectief optreden kan de schade die door dergelijke bedreigingen wordt veroorzaakt, beperken. 

Bedreiging #5: advanced persistant threats (APT's) 

Advanced persistent threats (APT's) zijn een complexe vorm van cyberaanvallen die worden uitgevoerd door zeer bekwame en vaak door de staat gesponsorde groepen met als doel informatie te stelen of doelen gedurende langere perioden in de gaten te houden. In tegenstelling tot andere cyberdreigingen die snel financieel gewin nastreven, richten APT's zich op infiltratie op de lange termijn en blijven ze onopgemerkt binnen een netwerk om voortdurend waardevolle informatie te verzamelen. 

APT's worden zorgvuldig gepland en uitgevoerd en zijn gericht op specifieke organisaties om strategische redenen, zoals spionage of politiek gewin. In Duitsland zijn verschillende opmerkelijke APT's gedocumenteerd: 

 • Ghostwriter-campagne: Deze campagne omvatte desinformatie en diefstal van inloggegevens gericht op Duitse instanties, waarvan werd aangenomen dat ze deel uitmaakten van een poging om politieke sentimenten en publieke percepties te beïnvloeden. 

 • Winnti Group: Deze groep staat bekend om zijn aanvallen, voornamelijk tegen de game-industrie, en heeft zich ook gericht op Duitse technologiebedrijven, gericht op diefstal van intellectueel eigendom. 

Om zich tegen APT's te verdedigen moeten organisaties meerlaagse securitymaatregelen implementeren die verder gaan dan conventionele bescherming. Hier zijn enkele strategieën die u kunt overwegen: 

 • Segmentatie van netwerken: Verdeel uw netwerk in segmenten om de mogelijkheid van een aanvaller om zich lateraal binnen uw systemen te verplaatsen te beperken als deze toegang krijgt tot één segment. 

 • Geavanceerde systemen voor bedreigingsdetectie: Gebruik oplossingen die gebruik maken van machine learning en gedragsanalyses om ongebruikelijke gedragspatronen in netwerkverkeer en endpoint operations te detecteren, die indicatief zijn voor APT-activiteiten. 

 • Regelmatige securitybeoordelingen: Voer regelmatig securityaudits en penetratietests uit om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen die door aanvallers kunnen worden uitgebuit. 

 • Uitgebreide monitoring en logregistratie: Houd gedetailleerde logs bij van netwerkactiviteit en controleer deze logs regelmatig op tekenen van verdachte activiteit. Dit kan van cruciaal belang zijn voor het traceren van de stappen van een aanvaller en het begrijpen van hun toegangspunten. 

 • Incidentrespons en forensisch vermogen: Ontwikkel een robuust incident-responsplan dat forensische mogelijkheden omvat om elke inbreuk of inbraak te onderzoeken, bewijsmateriaal te verzamelen en de tactieken, technieken en procedures (TTP's) te begrijpen die door aanvallers worden gebruikt. 

 • Training en bewustzijn van medewerkers: Train medewerkers regelmatig over de nieuwste cyberdreigingen en phishing-technieken, aangezien menselijke fouten APT's vaak hun eerste toegangspunt kunnen bieden. 

Hoe Splashtop cybersecurityrisico's verkleint  

Splashtop is op een unieke manier uitgerust om de zich ontwikkelende cyberdreigingen uit deze blog aan te pakken, waardoor het een ideale oplossing is om uw cybersecurity te verbeteren en tegelijkertijd naadloze remote access en supporttechnologieën te implementeren in uw remote werkomgeving.     

Hier zijn een paar manieren waarop Splashtop organisaties beschermt tegen de hierboven genoemde dreigingen:    

Bescherming tegen ransomware en phishing:

 • Multi-Factor Authenticatie (MFA): Splashtop bevat MFA en voegt een essentiële beveiligingslaag toe die ongeautoriseerde toegang helpt voorkomen, wat cruciaal is voor de bescherming tegen phishing en diefstal van inloggegevens.   

 • Apparaatauthenticatie: Apparaten moeten worden geverifieerd voordat ze toegang krijgen tot Splashtop, zodat alleen goedgekeurde apparaten verbinding kunnen maken met uw netwerk, waardoor het risico wordt verkleind dat ransomware zich via ongeautoriseerde apparaten verspreidt.   

Bescherming tegen datalekken:

 • Encryptie van sessies: Splashtop zorgt ervoor dat alle remote sessies worden versleuteld met TLS en 256-bit AES, waardoor gegevens tijdens de overdracht worden beschermd tegen onderschepping of diefstal.   

 • Gedetailleerde machtigingsinstellingen: Gebruikers krijgen alleen toegang tot de specifieke systemen en gegevens die ze nodig hebben voor hun rol, waardoor de potentiële impact van een datalek wordt geminimaliseerd.   

Het beperken van bedreigingen van binnenuit: 

 • Sessieopname: Deze functie registreert alle remote access-sessies en biedt een audittrail die van onschatbare waarde kan zijn voor het detecteren en onderzoeken van bedreigingen van binnenuit.

 • Activitylogs: Uitgebreide registratie van gebruikersactiviteiten helpt organisaties bij het monitoren en analyseren van acties die tijdens remote sessies plaatsvinden, wat van cruciaal belang is voor het vroegtijdig opsporen van mogelijk kwaadaardig gedrag.

  Verdedigen tegen advanced persistent threats (APT's):

 • Regelmatige securityupdates: Splashtop werkt zijn platform regelmatig bij om nieuwe kwetsbaarheden aan te pakken en de securityfuncties te verbeteren, waardoor bescherming wordt geboden tegen geavanceerde cyberaanvallen zoals APT's.

 • Endpoint protectie: Integratie met endpoint protectie-platforms verbetert de beveiliging door ervoor te zorgen dat alle aangesloten apparaten voldoen aan de beveiligingsnormen van de organisatie.

Probeer Splashtop gratis 

In dit bericht hebben we de belangrijkste cyberdreigingen in Duitsland laten zien, waaronder ransomware, phishing, datalekken, insider threats en advanced persistent threats. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een proactieve benadering van cybersecurity. 

Het is van cruciaal belang om alomvattende securityoplossingen te omarmen die gelijke tred houden met de evoluerende dreigingen. De tools van Splashtop bieden een solide bescherming door middel van veilige remote access en strenge toegangscontroles. 

Blijf op de hoogte en bescherm uw digitale omgeving. Lees meer over de producten van Splashtop en alle securityfuncties en meld u aan voor een gratis proefperiode! 

Splashtop's SEO Manager Verena Cooper.
Verena Cooper
Verena is een International SEO Manager bij Splashtop. Met een grote interesse in technologie en cybersecurity is ze een fervent gebruiker van de remote accessoplossingen van Splashtop.
Gratis proefperiode

Gerelateerde inhoud

IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Verhoog de IT-productiviteit met "Klembord plakken als toetsaanslagen"

Meer informatie
MSP

Wat is een MSP? Onderzoek naar Managed Service Providers

IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Wat is technische ondersteuning?

Inzichten voor externe toegang

Hoe herstart u een externe computer

Bekijk alle blogs
Ontvang het laatste Splashtop-nieuws
AICPA SOC icon
 • Compliance
 • Privacybeleid
 • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2024 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.