PRIVACYBELEID

 1. Invoering

Dit privacybeleid ("beleid") beschrijft de inzet van Splashtop om de privacy te beschermen van personen die onze websites bezoeken en die zich registreren om de producten en service(s) (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken die we op de markt brengen voor een abonnement ("Abonnee"). Voor de doeleinden van dit Beleid verwijst de term "Websites" gezamenlijk naar www.splashtop.com en naar de andere websites die de Splashtop beheert en die naar dit Beleid linken.

 

Bij Splashtop weten we dat het je uitmaakt hoe informatie over jou wordt verzameld, gebruikt of gedeeld. Dit beleid legt uit welke informatie van u door Splashtop kan worden verzameld via zijn productfamilie en / of gerelateerde services (elk een "service" of de "services") en via de websites, en hoe de informatie zal worden gebruikt. We zullen uw informatie op geen enkele manier gebruiken, behalve zoals beschreven in dit beleid.

 

 1. Wie is Splashtop en hoe kunt u contact met ons opnemen?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Splashtop BV, statutair gevestigd te (1019 GM) Amsterdam, Nederland, aan de Piet Heinkade 135. Indien u vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons op privacy@splashtop.com.

 

 1. Toepassingsgebied van dit beleid

In dit beleid betekent persoonlijke informatie informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer of locatiegegevens. Het gebruik van informatie die via onze Service verzameld is, is beperkt tot het doel van het leveren van de Services waarvoor de Abonnees zich hebben ingeschreven.

 

Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten en de informatiepraktijken en de inhoud van dergelijke andere websites worden beheerst door de privacyverklaringen van dergelijke andere websites. We raden u aan de privacyverklaringen van dergelijke andere websites te lezen om hun informatiepraktijken te begrijpen.

 

We hebben geen directe relatie met personen van wie we persoonlijke informatie verwerken in verband met het gebruik van onze Services door onze Abonnee. Als u een persoon bent die interactie heeft met een Abonnee tijdens het gebruik van onze Diensten (zoals een klant van een van onze Abonnees, bijvoorbeeld) en u wilt ofwel uw contactgegevens wijzigen of niet langer gecontacteerd willen worden door een van onze Abonnees die onze Services gebruikt, neem dan contact op met de Abonnee waarmee u rechtstreeks communiceert.

 

 1. Updates van het privacybeleid

Vanwege de snel evoluerende aard van internet, kan het nodig zijn dat we dit beleid van tijd tot tijd moeten bijwerken. Als dit het geval is, zullen we het bijgewerkte privacybeleid op onze websites plaatsen, te vinden op https://www.splashtop.com/privacy. We kunnen geregistreerde gebruikers van de Websites ook e-mailmeldingen sturen om deze gebruikers op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het Beleid.

 

 1. Informatie die we van u verzamelen op onze websites

U kunt onze websites over het algemeen bezoeken zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf te onthullen. In bepaalde gevallen krijgt u echter de mogelijkheid om een serviceregistratie in te vullen, een enquête in te vullen of een ander formulier dat persoonlijk identificeerbare informatie kan bevatten, zoals gebruikersnaam, een e-mailadres en / of andere informatie die u zend vrijwillig mee met uw communicatie aan ons.

 

Wanneer u een Splashtop-webpagina bezoekt, kan uw browser bepaalde informatie naar onze server sturen, die we registreren. Deze informatie kan de URL van de verwijzende webpagina, uw browser, het type besturingssysteem en de onderstaande informatie bevatten:

 

Cookies en andere trackingtechnologieën:

Wij en onze geautoriseerde partners kunnen cookies en andere technologieën voor het verzamelen van informatie gebruiken om ons te voorzien van persoonlijke informatie, informatie over apparaten en netwerken die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Websites, en andere informatie over uw interacties met onze Websites. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op de Websites, gelieve ons Cookiebeleid te lezen en bekijken dat u kunt vinden op https://www.splashtop.com/cookie-policy.

 

We werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen ook technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze websites en andere sites om advertenties voor te stellen op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Splashtop doet dit alleen als u toestemming heeft gegeven voor cookies (Artikel 6.1(f) AVG).

 

We kunnen Local Storage Objects ("LSO's") zoals HTML5 gebruiken om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan. Verschillende browsers bieden mogelijk hun eigen beheertools voor het verwijderen van HTML5 LSO's. Derden met wie we samenwerken om bepaalde functies op onze websites te bieden of om advertenties weer te geven op basis van uw surfactiviteit op het web, gebruiken LSO's zoals HTML5 en Flash om informatie te verzamelen en op te slaan. Ga voor meer informatie over het beheren van Flash LSO's naar https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

 

E-mail tracking:

We kunnen web-beacons, tags en scripts gebruiken op onze Websites of in e-mail die we u sturen. Deze helpen ons bij het plaatsen van cookies, het tellen van bezoeken aan onze websites, het begrijpen van het gebruik en de effectiviteit van campagnes en het bepalen of een e-mail is geopend en opgevolgd. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van onze externe serviceproviders op individuele en geaggregeerde basis. Als de e-mail wordt geopend, hebben we toegang tot bepaalde informatie, zoals het e-mailadres van de ontvanger; datum en tijd waarop de e-mail is verzonden; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze is ontvangen; tijdstempel van elke opening van een e-mail; browser en besturingssysteem gebruikt door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal klikken op de betreffende hyperlink ervan door de ontvanger; tijdstempel van elke klik op de link; browser en besturingssysteem gebruikt door de persoon die op de link heeft geklikt. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Splashtop (Artikel 6.1(f) AVG), om het bereik en de effectiviteit van de door Splashtop verzonden e-mails te analyseren. De informatie wordt twee maanden bewaard.

 

Logboeken:

Zoals het geval is met de meeste websites en services die via internet worden geleverd, verzamelen we bepaalde informatie en slaan we deze op in logbestanden wanneer u onze websites en services gebruikt. Deze informatie omvat internetprotocoladressen (IP-adressen) evenals browsertype, internetserviceprovider, URLs van verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel, informatie waarnaar u zoekt, landinstelling en taalvoorkeuren, identificatienummers die aan uw apparaten zijn gekoppeld, uw mobiele provider en informatie over de systeemconfiguratie. Splashtop heeft deze informatie nodig om de Website en Diensten zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om inhoud correct weer te geven en om de Website en Diensten veilig te houden), de verwerking van deze persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen behartigd door Splashtop (Artikel 6.1(f) AVG) en worden 1 maand bewaard.

 

Analyse:

We verzamelen analytische informatie wanneer u de websites gebruikt om ons te helpen deze te verbeteren. We kunnen ook gegevens over uw acties op onze Websites delen met externe dienstverleners van analysediensten om ons te helpen dergelijke gegevens te analyseren. We gebruiken ook mobiele analysesoftware om ons in staat te stellen de functionaliteit van onze mobiele applicatie op uw apparaat beter te begrijpen. Deze software kan informatie vastleggen zoals hoe vaak u de mobiele applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de mobiele applicatie, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar de mobiele applicatie is gedownload. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u indient in de mobiele applicatie. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Splashtop (Artikel 6.1(f) AVG), om de dienstverlening te verbeteren en zal niet langer dan zes maanden worden bewaard.

 

Carrières:

Als u solliciteert naar een functie bij Splashtop, verstrekt u uw persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw cv en andere bijlagen bij uw sollicitatie. Splashtop gebruikt deze informatie om uw sollicitatie te beoordelen en op uw sollicitatie te reageren. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Splashtop (Artikel 6.1(f) AVG), namelijk werving. Splashtop bewaart uw persoonsgegevens gedurende 4 weken na afwijzing of, met uw toestemming (Artikel 6(a) AVG), voor een periode van 1 jaar.

 

 1. Informatie die we via onze Services van Abonnees verzamelen

Account- en registratie-informatie:

We vragen en kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens, evenals bepaalde gerelateerde informatie zoals uw bedrijfsnaam en websitenaam, wanneer u zich registreert voor een account om toegang te krijgen of gebruik een of meer van onze Services (een "Account"). We vragen en verzamelen ook persoonlijke informatie zoals een e-mailadres en een naam of alias van elke persoon die u toestemming geeft om in te loggen en onze Diensten te gebruiken in verband met uw account.

 

Als u zich aanmeldt voor een gratis proefaccount, hoeft u uw creditcardgegevens niet in te voeren, tenzij en totdat u besluit door te gaan met een betaald abonnement op onze Diensten. Een externe tussenpersoon wordt gebruikt om de creditcardverwerking te beheren. Het is deze tussenpersoon niet toegestaan om uw factuurgegevens op te slaan, te bewaren of te gebruiken voor enig doel, behalve voor creditcardverwerking namens ons.

 

Voor de doeleinden van dit Beleid verwijzen we naar alle hierboven beschreven informatie als 'Accountgegevens'. De verwerking van uw Accountgegevens in deze context is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent in verband met het gebruik van onze Dienst (Artikel 6.1(b) AVG). U kunt zich niet registreren voor een Account en gebruik maken van onze diensten zonder deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Uw accountgegevens worden bewaard zolang u een account heeft en worden binnen 6 maanden na beëindiging van uw account verwijderd. Splashtop is wettelijk verplicht om financiële gegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren.

 

Nieuwsbrieven:

We willen u informeren over de ontwikkelingen van onze Diensten, als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven van Splashtop. Als u op enig moment geen e-mails van Splashtop meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de opt-out-optie die wordt verstrekt in elke e-mail die we u sturen. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar GDPR@splashtop.com. Om u te abonneren, moet u ons uw e-mailadres verstrekken. De verwerking daarvan is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Splashtop nastreeft (Artikel 6.1(f) AVG), namelijk direct marketing. We bewaren uw e-mailadres en de gegevens waaruit blijkt dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief zo lang als u bent aangemeld voor de nieuwsbrief en niet langer dan 5 jaar nadat u zich heeft afgemeld.

 

Andere inzendingen:

We vragen en kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u webformulieren op onze Websites indient of wanneer u interactieve functies van de Websites gebruikt, inclusief deelname aan enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, programma's (inclusief reseller, verwijzing, bèta en programma-applicaties voor vroege toegang), klantenondersteuning vraagt of anderszins met ons communiceert. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die Splashtop nastreeft (artikel 6.1 (f) AVG), om met u te communiceren. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode van één maand na het beantwoorden van uw bericht, het oplossen van uw probleem of het einde van de enquête, wedstrijd, promotie, sweepstake of programma.

 

Bezoekersinformatie:

We vragen en kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u zich registreert voor of deelneemt aan een gesponsord evenement of andere evenementen waaraan een lid van het Splashtop-team deelneemt. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (Artikel 6.1(b) AVG). U kunt zich niet aanmelden voor een evenement zonder deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen een maand na het evenement verwijderd.

 

Desktop-software en mobiele applicatie:

Wanneer u onze Services downloadt, installeert en gebruikt, verzamelen we de volgende informatie: (a) Apparaatinformatie inclusief apparaatnamen, het type apparaat dat u gebruikt, het IP-adres en MAC-adres, en de versie van het besturingssysteem en (b) Sessie-informatie inclusief starttijd, eindtijd, snelheid van toegang tot Splashtop-servers in verschillende regio's, onze desktopsoftware of crashdumps van mobiele applicaties of errorlogs. Splashtop heeft deze informatie nodig om de Diensten zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om inhoud correct weer te geven en om de Diensten veilig te houden), de verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Splashtop nastreeft (Artikel 6.1(f) AVG) en worden één maand bewaard.

 

 1. Informatie die we verzamelen uit andere bronnen

Widgets voor sociale media:

De Websites kunnen functies voor sociale media bevatten, zoals de Facebook Like-knop, en widgets, zoals de Share This-knop of interactieve miniprogramma's die op onze Websites worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw internetprotocoladres verzamelen, welke pagina u op de websites bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks op de Websites gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van de bedrijven die ze leveren. Splashtop doet dit alleen als u toestemming heeft gegeven voor cookies (Artikel 6(a) AVG). Lees het gedeelte 'Cookies' hierboven voor meer informatie.

 

 1. Delen van verzamelde informatie

Externe serviceproviders:

We delen informatie, inclusief persoonlijke informatie, met onze externe serviceproviders die we gebruiken om hosting voor en onderhoud van onze websites, applicatie-ontwikkeling, back-up, opslag, betalingsverwerking, e-mailmeldingsservice, analyse en andere services voor ons te bieden. Deze externe serviceproviders hebben mogelijk toegang tot of verwerken uw persoonlijke gegevens met het doel deze services voor ons te leveren. We staan onze externe serviceproviders niet toe om de persoonlijke informatie die we met hen delen te gebruiken voor hun marketingdoeleinden of voor enig ander doel dan in verband met de services die ze aan ons leveren.

 

Naleving van wetten en verzoeken om wetshandhaving; Bescherming van onze rechten:

In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn om persoonlijke informatie vrij te geven in antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving. Wij kunnen persoonlijke informatie vrijgeven om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische processen, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims. Wij kunnen dergelijke informatie ook delen indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze Servicevoorwaarden, beschikbaar op https://www.splashtop.com/terms/splashtop, of zoals anderszins vereist door de wet, te onderzoeken, te voorkomen of actie op te ondernemen.

 

Getuigenissen:

Van tijd tot tijd kunnen we getuigenissen op de websites plaatsen die persoonlijke informatie kunnen bevatten. We verkrijgen uw toestemming om uw naam samen met uw getuigenis te plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via GDPR@splashtop.com.

 

Splashtop delen:

We kunnen informatie, inclusief persoonlijke informatie, delen met elk lid van het Splashtop-team. Bovendien kunnen we uw persoonlijk identificeerbare informatie en / of geaggregeerde informatie delen met een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde entiteit in onze zakelijke familie. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie en / of geaggregeerde informatie overdragen aan een opvolgende entiteit bij een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waarin Splashtop deelneemt of aan een koper van alle of vrijwel alle activa van Splashtop waarop de websites of de diensten betrekking hebben.

 

Met uw toestemming:

We kunnen ook persoonlijke informatie delen met derden wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen.

 

 1. Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 

Recht op toegang u heeft het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, waar dat het geval is, toegang tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Abonnees op onze Services kunnen hun accountgegevens bijwerken of wijzigen door hun profiel of organisatierecord te bewerken of door contact op te nemen met GDPR@splashtop.com voor meer gedetailleerde instructies.
Recht op rectificatie u heeft het recht om de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te vragen.
Recht om vergeten te worden u heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen (recht om te worden vergeten), bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; je trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. We bewaren persoonlijke informatie die we namens onze Abonnees opslaan en verwerken zo lang als nodig is om de Services aan onze Abonnees te leveren. We zullen deze persoonlijke informatie bewaren en gebruiken waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
Recht op beperking u heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist.
Overdraagbaarheid van gegevens u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract.
Recht van bezwaar u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op onze legitieme belangen. We zullen de persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

Toestemming intrekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Elk verzoek met betrekking tot dit beleid of onze procedures kan worden gestuurd naar GDPR@splashtop.com. We zullen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Die termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. We zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

 

Als wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over de redenen waarom wij geen actie ondernemen. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om een beroep op de rechter te doen.

 

Een persoon die toegang zoekt tot, of die onnauwkeurigheden wil corrigeren of wijzigen in, of persoonlijke informatie wil verwijderen die door ons is opgeslagen of verwerkt namens een Abonnee, moet zijn/haar vraag richten aan de Abonnee (de gegevensbeheerder).

 

Aanvullende rechten voor de staat Californië:

 

Categorieën van verzamelde persoonlijke informatie: In de afgelopen 12 maanden hebben we de onderstaande categorieën persoonlijke informatie verzameld. Merk op dat niet alle categorieën informatie van alle mensen worden verzameld.

 

 • ID's, zoals naam, e-mailadressen, internetprotocoladres, accountnaam of andere vergelijkbare ID's
 • Categorieën van persoonlijke informatie beschreven in het California Customer Records statuut (California Civil Code Section 1798.80), inclusief telefoonnummer, postadres, betalingsinformatie en, voor sollicitanten, opleiding en arbeidsverleden
 • Commerciële informatie, inclusief gegevens over productgebruik, gegevens over gekochte of overwogen producten, diensten, of koopgewoonten
 • Internet en andere soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis op onze websites of informatie over interactie met onze websites, e-mails of producten
 • Geolocatiegegevens
 • Professionele of arbeidsgerelateerde informatie van sollicitanten

 

Uw rechten: Volgens de California Consumer Privacy Act van 2018 ("de CCPA") hebben consumenten in Californië het recht om toegang te vragen tot de specifieke persoonlijke gegevens die we in de afgelopen 12 maanden over hen hebben verzameld. U kunt ook aanvullende details opvragen over onze informatiepraktijken, waaronder de categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, de categorieën bronnen van dergelijke verzameling, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van persoonlijke informatie, de categorieën van derden met wie we delen uw persoonlijke informatie, de categorieën van persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben bekendgemaakt. Als u een Californische consument bent, heeft u ook het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie (behoudens bepaalde uitzonderingen), om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie, en om gelijke service en prijs te ontvangen en niet gediscrimineerd te worden als u kiest om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen. Consumenten in Californië kunnen een verzoek om rechten indienen door een verzoek te sturen via de contactopties voor e-mail en post onderaan dit privacybeleid. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld, waaronder uw e-mailadres, naam en het e-mailadres van het Splashtop-account (dit is alleen vereist als u al een account bij ons heeft) .

 

Verkoop van persoonlijke informatie: we verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Als we in de toekomst verwachten uw persoonlijke gegevens aan een partij te verkopen, zullen we u de opt-out- en opt-in-rechten verstrekken die vereist zijn door de CCPA.

 

Verdere bekendmakingen: voor verdere bekendmakingen met betrekking tot uw persoonlijke informatie, zoals vereist door de CCPA, verwijzen wij u naar de rest van dit privacybeleid. U kunt informatie vinden over de zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie verzamelen, de bronnen waaruit we persoonlijke gegevens verzamelen en informatie over de categorieën van derden aan wie we uw persoonlijke informatie bekendmaken, evenals informatie over welke categorieën van persoonlijke informatie worden bekendgemaakt.

 

 1. Internationale overdracht van verzamelde informatie

Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken en om u de Services te bieden waarop u zich heeft geabonneerd, kunnen we dergelijke persoonlijke informatie van over de hele wereld overdragen en openen, inclusief uit andere landen waar Splashtop activiteiten heeft voor de doeleinden die worden beschreven in dit Beleid (de Verenigde Staten, Taiwan en China). We kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan onze externe dienstverleners (verwerkers), die zich mogelijk in een ander land dan u bevinden. Dergelijke landen kunnen wetten hebben die anders zijn, en mogelijk niet zo beschermend, als de wetten van uw eigen land. Sommige van onze dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in dit geval de Verenigde Staten, Taiwan en China. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming rond internationale gegevensoverdracht, mogen serviceproviders buiten de EER uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met een contract dat is aangegaan tussen Splashtop en de serviceprovider, waarin de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen, die ervoor zorgen dat er zijn adequate gegevensbeschermingsregelingen getroffen (Artikel 46.1(c) AVG). Neem contact met ons op voor meer informatie over waar en hoe het betreffende document kan worden geraadpleegd of verkregen.

 

 1. Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst. We kunnen procedurele en technologische maatregelen nemen, in overeenstemming met de praktijk in de sector, om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Dergelijke maatregelen zijn redelijkerwijs ontworpen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen firewalls, wachtwoordbeveiliging, encryptie, beveiligde socketlaag gebruiken en andere fysieke beveiligingsmaatregelen nemen en interne beperkingen opleggen aan wie binnen Splashtop toegang heeft tot uw gegevens om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen voorkomen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via GDPR@splashtop.com.

 

 1. Klachten

Het kan zijn dat u ondanks onze zorgvuldige aanpak een klacht heeft over de manier waarop Splashtop uw persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij met uw rechten omgaan. In dat geval kunt u ook een klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Als u vragen of klachten heeft in verband met uw persoonlijke gegevens, kunt u er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via GDPR@splashtop.com.

 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt: 7 januari 2021

Deze overeenkomst kan in verschillende talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Engelse versie.