Verifica della connettività ai server Splashtop

Nome dal server URL Stato
Server API 1 https://st2.api.splashtop.com
Server API 2 https://st2-relay.api.splashtop.com
Server di inoltro
Server di connessione Chrome 1 wss://wbs.relay.splashtop.com
Server di connessione Chrome 2 wss://wbs2.relay.splashtop.com