ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (“Villkor”) mellan dig (definieras nedan) och Splashtop (definieras nedan) beskriver villkoren för din användning av Splashtops tjänster (definieras nedan).
Splashtop förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, lägga till eller radera delar av dessa villkor då och då. Splashtop meddelar dig så snart villkoren har ändrats. Den senaste versionen av villkoren kan ses på https://www.splashtop.com/terms/splashtop-eu .

1. DEFINITIONER
" Dokumentation " betyder allt elektroniskt eller tryckt material som medföljer programvaran och som tillhandahåller instruktioner för installation, drift och användning av programvaran.
" Immateriella rättigheter " avser alla immateriella rättigheter och tillhörande rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätter, varumärkesrättigheter, patenträtter, designrättigheter, varumärkesrättigheter, databasrättigheter och närliggande rättigheter, såväl som rättigheter till knowhow.
" Licensierad användare " betyder en person med en giltig platslicens för tjänsterna.
" Tjänster " avser tjänsterna och tillhörande programvara som tillhandahålls av Splashtop till dig under dessa villkor, inklusive men inte begränsat till Splashtop Personal, Splashtop Business-produkter, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem), eller Mirroring360 produktlinje. Splashtop Business-produkterna inkluderar för närvarande Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS (tidigare Splashtop On-Demand Support) (tillsammans "Splashtop Business Products") och Splashtop Enterprise (Cloud). Mirroring360-serien inkluderar för närvarande Mirroring360 och Mirroring360 Pro (tillsammans "Mirroring360-produkterna")
" Programvara " avser vissa programvaruapplikationer, endast i objektkodsformat, som krävs för att du ska kunna använda tjänsterna och som är licensierade till dig enligt dessa villkor.
" Splashtop " betyder Splashtop BV, ett privat företag med begränsat ansvar, etablerat och existerande enligt lagarna i Nederländerna, med säte i (1019 GM) Amsterdam, Nederländerna, på Piet Heinkade 133-135, registrerat hos Chamber of Handel under 77876342, och dess efterträdare och överlåtare.
" Splashtop-konto " betyder ett användarkonto skapat med Splashtop som unikt identifierar dig med ett användarnamn och lösenord.
" Tredjepartsprogramvara " avser viss programvara som Splashtop licensierar från tredje part och tillhandahåller dig inkorporerad i programvaran.
" Du eller din " betyder att du är en licensierad användare eller en anställd eller agent för en juridisk person som är behörig att representera och juridiskt binda en sådan enhet till dessa villkor.

2. ONLINE REGISTRATION (underavsnitt a. Och b. Nedan gäller inte Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem))
För att använda tjänsterna kan du behöva slutföra registreringsprocessen online, inklusive ditt elektroniska godkännande av dessa villkor. Splashtop kan avvisa en online -registrering av dig efter eget gottfinnande och är inte skyldig att ange skäl för dess avslag.
a. Registreringsdata . Som en del av online -registreringsprocessen för ett Splashtop -konto kommer Splashtop att samla in viss begränsad information om dig (“Registreringsdata”). Alla registreringsdata från dig måste vara aktuella, fullständiga och korrekta, och du är ensam ansvarig för att uppdatera registreringsdata vid behov. Splashtop kan säga upp alla rättigheter att komma åt, ta emot, använda och licensera Tjänsterna om (i) Splashtop upptäcker att någon av dina registreringsdata är ofullständig, felaktig eller inte aktuell, eller (ii) Splashtop, efter eget gottfinnande, avgör att du är inte rätt användare av tjänsterna.
b. Lösenord och säkerhet . Som en del av online -registreringsprocessen måste du använda din e -postadress som ditt användarnamn och välja ett lösenord för åtkomst till ditt Splashtop -konto. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och samtycker till att noggrant skydda alla dina lösenord. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt Splashtop -konto och samtycker till att omedelbart meddela Splashtop om obehörig användning av ditt Splashtop -konto eller andra kränkningar av säkerheten. Dessutom är du ensam ansvarig för att erhålla samtycke från dina användare innan du samlar in, överför eller överför innehåll från deras enheter via tjänsterna. Splashtop ansvarar inte för förluster som du kan drabbas av om en tredje part använder ditt Splashtop -konto, vare sig med eller utan din vetskap. Du kan hållas ansvarig för förluster som Splashtop eller en annan part ådrar sig på grund av att en tredje part använder ditt Splashtop -konto, antingen med eller utan din vetskap.
c. Prenumeration på att använda programvaran . När du prenumererar på att använda tjänsterna godkänner du Splashtops försäljningsvillkor, som kan ses på (1) https://www.splashtop.com/terms/sale/splashtop för Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom eller Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem); eller (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale för Mirroring360 -produkter. Splashtop kan stänga av eller avsluta tjänsterna på ditt Splashtop -konto på grund av betalningsbrott och du samtycker till att ersätta Splashtop för alla rimliga kostnader och kostnader som uppstår vid insamling av bristande belopp.
d. Test- och kampanjerbjudanden . Då och då kan Splashtop erbjuda vissa test- och/eller kampanjerbjudanden. Splashtop förbehåller sig rätten att ändra, avbryta alla test- eller kampanjerbjudanden efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Alla prov- eller kampanjerbjudanden är begränsade till ett (1) per kund och får inte kombineras med andra erbjudanden.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA
a. Licensbidrag . Enligt bestämmelserna i dessa villkor beviljas du en icke-överförbar, icke-underlicensierbar, icke-exklusiv licens för att använda programvaran och dokumentationen under förutsättning att du följer detta avsnitt 3 fullt ut.
b. Kommersiell användning . Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem) och Mirroring360 Products är fullt licensierade för kommersiellt bruk i en professionell miljö. Splashtop Personal är endast för icke-kommersiellt bruk, det vill säga använda det för att komma åt dina persondatorer för icke-arbetsrelaterade ändamål.
c. Programvarubegränsningar . Du får inte (i) helt eller delvis, kopiera, reproducera, överföra, skapa härledda verk från, översätta, bakåtkonstruera, demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka härleda källkoden, ändra eller modifiera programvaran eller ta bort någon del därav, inte heller får du orsaka eller tillåta någon annan person att göra det föregående; (ii) ta bort, ändra, täcka eller dölja upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt som placeras eller inbäddas av Splashtop på eller i någon programvara eller dokumentation; (iii) sälja, sälja vidare för vinst, hyra, leasa eller låna ut Programvaran eller Dokumentationen eller använda den för kommersiell tidsdelning, uthyrning eller servicebyråer; (iv) använda Programvaran eller någon komponent därav för olagliga ändamål; eller (v) använda programvaran eller dokumentationen, eller någon del därav, för att möjliggöra upphovsrättsskyddande enheter eller för att på något sätt kränka eller kringgå någon upphovsrätt, innehållsskyddsplan eller policyer för innehållskopiering.
d. Servicebegränsningar . Genom att använda tjänsterna samtycker du till att inte tillåta och inte tillåta någon av dina användare att (i) använda tjänsterna i strid med tillämpliga lagar eller förordningar, (ii) överföra material som kan bryta mot eller kränka immateriella rättigheter, integritet eller andra rättigheter för någon tredje part, (iii) skörda eller på annat sätt samla in eller lagra information från en tredje part utan hans/hennes medgivande, (iv) använda Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka skada eller avbrott i Splashtop -nätverket, Splashtop -konton eller andra Splashtop -tjänster eller (v) använda tjänsterna för att skicka skräppost, skadlig kod eller bedrägligt, obscent eller olagligt innehåll.
e. Använd begränsningar * . Du samtycker till att följa följande tillämpliga villkor när du använder respektive tjänst:

(i) För Splashtop Personal får det totala antalet Splashtop Streamers som är inloggade med ditt Splashtop -konto inte överstiga fem (5). Splashtop Personal är också begränsat till icke-kommersiellt bruk, enligt avsnitt 3b ovan.
(ii) För Splashtop -affärsprodukterna:
a. Splashtop Business Access – 2 datorer per användarplatslicens för Splashtop Business Access Solo och 10 datorer per användarplatslicens för Splashtop Business Access Pro. Antalet samtidiga användare begränsas av antalet användarplatslicenser.
b. Splashtop Remote Support – antalet datorer begränsas av paketet du prenumererar på.
Splashtop Remote Support-licensen är till för tekniker och IT-personal för att fjärrsupporta sina och andra användares datorer.
Remote Support Plus inkluderar inte sekundär användaråtkomst.
Fjärrsupport Premium inkluderar begränsad sekundär användaråtkomst.
c. Splashtop SOS (tidigare Splashtop On-Demand Support) – antalet datorer begränsas av paketet du prenumererar på. Antalet användare begränsas av antalet och typen av licenser.
d. Splashtop Enterprise (Cloud) – begränsningar för tekniker, användare, datorer och samtidighet är föremål för den särskilda plan du prenumererar på.

(iii) För Splashtop Classroom får det totala antalet Splashtop Streamers som är inloggade med ditt Splashtop -konto inte överstiga tio (10).
(iv) För Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem) är användningen av tjänsterna begränsad till den särskilda plan som du prenumererar på.
(v) För Mirroring360 -produkter begränsas det maximala antalet distribuerade Mirroring360 -programvaror på datorerna av antalet licenser som du prenumererar på.

Splashtop kan, efter eget gottfinnande, stänga av ett konto som bryter mot denna bestämmelse eller kräva att du köper ytterligare sittplatslicenser för att korrigera eventuell överdrivenhet.
f. Tredjepartsprogramvara . Vissa tredjepartsprogramvara som tillhandahålls i eller med programvaran omfattas av andra andra villkor och villkor som licensgivarna för sådan tredjepartsprogramvara ställer. Din användning av programvaran från tredje part är föremål för och styrs av respektive tredjepartsprogramvarulicenser, vilka relevanta licenser för sådan tredjepartsprogramvara du kan se inifrån programvaran.

4. INTELLEKTUELLA EGENSKAPER
Splashtop eller dess licensgivare behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter i eller associerade med tjänsterna. Ingenting i dessa villkor utgör överföring av immateriella rättigheter från Splashtop till dig. Du har enbart rätt att använda tjänsten enligt beskrivningen i dessa villkor. Du erkänner att Tjänsterna kan innehålla opublicerad information och innehålla värdefulla affärshemligheter som ägs av Splashtop och/eller dess licensgivare. Splashtop och/eller dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter till tjänsterna som inte uttryckligen beviljas häri. Licensen som beviljas nedan och din rätt att använda tjänsterna upphör automatiskt om du bryter mot någon del av villkoren.

5. KONFIDENTIELL INFORMATION
"Konfidentiell information" betyder all icke-offentlig affärs- eller teknisk information från Splashtop inklusive, utan begränsning, information som rör Splashtops affärshemligheter eller kunskap som betecknas som "konfidentiell", antingen muntligt eller skriftligt, eller som du känner till eller bör veta betraktas som konfidentiellt eller äganderätt av Splashtop. Du samtycker till att upprätthålla konfidentiell information i strikt förtroende och att inte använda konfidentiell information utom så uttryckligen godkänts av dessa villkor. Du ska se till att inga obehöriga personer ska ha tillgång till konfidentiell information. Trots det ovanstående ska konfidentiell information inte innehålla information som (i) blir en del av det allmänna området genom inget brott mot villkoren från dig; (ii) är oberoende utvecklad av dig utan hänvisning till någon konfidentiell information; eller (iii) med rätt information lämnas till dig av en tredje part utan begränsningar i avslöjandet.

6. VARUMÄRKNINGAR
Du erkänner och samtycker till att termen Splashtop och andra relaterade logotyper och mönster som anges nedan (tillsammans "Splashtop-varumärken") är de exklusiva varumärken som tillhör Splashtop, registrerade i USA och på andra håll, och att du inte får använda eller reproducera Splashtop Varumärken utan att först erhålla en varumärkeslicens från Splashtop. Alla andra varumärken och servicemärken som hänvisas till på Tjänsterna eller på Splashtop-webbplatsen är deras respektive ägares exklusiva egendom. Alla rättigheter förbehållna.

7. PRIVACY
Splashtops användning av all information som tillhandahålls av dig, inklusive utan begränsning, registreringsdata och betalningsinformation, anges i Splashtops nuvarande sekretesspolicy, som finns på (1) https://www.splashtop.com/privacy för Splashtop Personal , Splashtop Business Products, Splashtop Classroom och Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem); eller (2) https://www.mirroring360.com/privacy för Mirroring360 -produkter.

8. UPPDATERINGAR OCH STÖD
Splashtop kan då och då, efter eget gottfinnande, och utan någon skyldighet att göra det, göra uppdateringar av tjänsterna tillgängliga via Internet eller andra källor. Alla sådana uppdateringar ska anses ingå i definitionen av tjänster och omfattas av dessa villkor. Splashtop förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för framtida versioner av eller uppdateringar av tjänsterna. Endast om Splashtop höjer sina avgifter inom tre månader efter avtalets ingående, och endast med avseende på din icke-kommersiella användning av Tjänster, har du rätt att häva det avtal du har med Splashtop.

Om Splashtop är din supportleverantör för tjänsterna kan du besöka (1) https://www.splashtop.com/support för Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom eller Splashtop On-Prem (tidigare Splashtop Enterprise on-prem ); eller (2) https://www.mirroring360.com/faq för Mirroring360 -produkter för att använda online -kunskapsbas eller kontakta Splashtop supportteam för att lösa eventuella tekniska problem.

9. VARNING OCH AVSLUTNING
Dessa villkor börjar från och med dagen för din elektroniska accept. Dessa villkor gäller tills ditt Splashtop -konto avslutas. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att avsluta din prenumeration, ta bort programvaran och dokumentationen från ditt system, radera ditt Splashtop -konto och sluta använda tjänsterna. Splashtop kan omedelbart säga upp dessa villkor och din prenumeration, licens och rätt till tjänsterna om (i) du bryter mot dessa villkor; (ii) Du, som juridisk person, förklarar konkurs, är inblandad i konkursförfaranden eller på annat sätt är insolvent; eller (iii) Splashtop beslutar, efter eget gottfinnande, att sluta erbjuda Tjänsterna, i så fall ska Splashtop meddela dig i förväg, när det är möjligt, och ge dig alternativa planer eller alternativ för att minimera eventuella besvär som kan orsakas av sådan uppsägning . Splashtop kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår genom att dessa Villkor upphör enligt vad som anges här. Vid upphörande av dessa villkor: (a) alla licensrättigheter som beviljas nedan kommer automatiskt att upphöra utan ytterligare meddelande till dig; och (b) Du kommer omedelbart att avbryta all åtkomst till och användning av tjänsterna och förstöra programvaran och dokumentationen och alla kopior av dessa.

Avsnitten 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 och 14 ska överleva när dessa villkor upphör att gälla eller gälla för fullt.

Vid uppsägning (på nederländska "ontbinding") kommer betalningen för de tjänster som redan tillhandahålls till dig inte att återbetalas eller återbetalas. Belopp som faktureras av Splashtop före uppsägningen i samband med de tjänster som tillhandahålls dig enligt dessa villkor kommer att överleva uppsägningen och kommer omedelbart att förfalla och betalas av dig vid tidpunkten för uppsägningen.

10. AVSÄTTNING AV GARANTIER
Tjänsterna, programvaran, eventuella uppdateringar av dem, all dokumentation och information tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon form av garanti. Splashtop, för sig själv och dess licensgivare, frånsäger sig alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, som härrör från eller i samband med dessa villkor och eventuella prov, specifikationer eller förslag från Splashtop, inklusive, men inte begränsat till, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-kränkning av tredje parts rättigheter. Splashtop garanterar inte riktigheten, fullständigheten, tillfredsställande kvaliteten på tjänsterna eller att tjänsterna kommer att vara felfria, köra felfria eller oavbrutna, uppfylla dina krav, vara fria från virus eller att Splashtop kommer att korrigera alla fel. Du förstår och godkänner att allt material eller data som laddats ner eller på annat sätt erhållits genom användning av tjänsterna sker på egen risk och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådana material och/eller data.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Splashtops ansvar för att tillskrivas (på nederländska "toerekenbare tekortkoming") att utföra avtalet, olaglig handling (på nederländska "onrechtmatige daad") eller på annat sätt utesluts. i den utsträckning det är tillåtet enligt en obligatorisk eller tvingande rättsstat.
Trots det föregående, i händelse av att Splashtop är ansvarigt för skadestånd enligt en tvingande eller tvingande rättsstat, till följd av att det på ett hänförbart sätt (på nederländska "toerekenbare tekortkoming") inte har fullgjort avtalet, kan alla olagliga handlingar (på nederländska "onrechtmatige) daad ”), eller på annat sätt, det totala, sammanlagda ansvaret för Splashtop, dess licensgivare eller leverantörer är begränsat till endast direkta skador och till de totala belopp som betalats till Splashtop för tjänsterna under tolv (12) månadersperioden som föregår de omständigheter som orsakar det aktuella yrkandet.
Direkt skada ska enbart innebära:

a. egendomsskador (”zaakschade”);
b. rimliga kostnader som du skulle behöva dra för att Splashtops prestanda ska överensstämma med dessa villkor, såvida inte avtalet upphävs (”ontbonden”) av, eller på uppdrag av dig;
c. rimliga utgifter för dig för att fastställa orsaken och omfattningen av skadan, i den mån avgörandet avser direkta skador; och
d. rimliga utgifter för att förebygga eller mildra skador, i den mån de avser direkta skador.

Splashtops ansvar för andra skador än direkta skador, som härrör från eller i samband med dessa villkor, såsom, men inte begränsat till, indirekt förlust, följdförlust, förlust och/eller skada av data, vinstförlust och intäktsförlust, affärsförlust, förlust av förväntade besparingar eller annan liknande ekonomisk förlust eller förlust av goodwill eller rykte, skada till följd av fordringar från tredje part eller andra tillfälliga, indirekta, straffbara eller exemplariska skador av något slag, utesluts.

De begränsningar som nämns i föregående stycken i denna artikel ska inte gälla om och i den mån skadan eller skadan är ett resultat av avsiktliga handlingar eller försummelser (”opzet”) eller grov vårdslöshet (”bewuste roekeloosheid” av Splashtop.

Varje krav på skadestånd mot Splashtop ska upphöra efter tolv (12) månader efter det att fordran först inträffade.

12. GODSKATTNING
Du accepterar härmed, på din egen bekostnad, att ersätta, försvara och hålla Splashtop och dess dotterbolag, anställda, officerare, styrelseledamöter, ägare, informationsleverantörer, agenter, licensinnehavare, licensgivare (de "skadeställda parterna") oskadliga från och mot alla skulder, fordringar, kostnader, inklusive rimliga advokatsavgifter, som de skadeställda parterna har åsamkats i samband med eventuella krav, anspråk, handlingar, talan eller förluster som uppstår till följd av (a) brott från dig av dessa villkor eller fordringar som härrör från Ditt Splashtop-konto; (b) bedrägeri eller manipulation av dig; (c) ett tredjepartsanspråk, handling eller anklagelse om intrång baserat på information, data, filer eller annat innehåll som du har lagt fram; eller (d) eventuella påståenden om kreditkortsbedrägeri baserat på information som du släppt. Du samtycker till att använda bästa ansträngningar för att samarbeta med Splashtop för att försvara alla krav, anspråk, handlingar eller mål. Splashtop förbehåller sig rätten att ta ut det exklusiva försvaret av alla föremål som är föremål för ersättning av dig på Splashtops egen bekostnad.

13. HÖGRISK ANVÄNDNING
Du bekräftar härmed att tjänsterna inte är utformade eller avsedda för åtkomst och/eller användning i eller under högriskaktiviteter och inte får användas i samband med något system där funktionsfel rimligen kan förväntas leda till personskada, dödsfall eller skada på egendom, miljö eller företag. Utan att begränsa det ovanstående ska Tjänsterna inte användas i samband med något livsstödssystem. Splashtop och dess licensgivare frånsäger sig härmed uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för sådana ändamål. Du samtycker till att hålla Splashtop och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, dotterbolag och licensgivare ofarliga från alla krav eller förluster till följd av någon av de föregående användningarna av tjänsterna.

14. ALLMÄNT
a. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Splashtop och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och/eller förståelser, skriftliga eller muntliga, rörande ämnet härom. Splashtop är inte bunden av någon bestämmelse i någon inköpsorder, kvitto, accept, bekräftelse, korrespondens eller annat, om inte Splashtop uttryckligen godkänner bestämmelsen i ett skriftligt, utfört dokument.
b. Om någon bestämmelse i dessa villkor ska anses vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska denna bestämmelse verkställas i största möjliga utsträckning enligt lag och de återstående bestämmelserna påverkas inte och denna ogiltiga bestämmelse ska ersättas av Splashtop med en annan bestämmelse som , som är giltig i alla avseenden, ska ha en effekt så nära som möjligt av den ersatta bestämmelsen.
c. Dessa villkor ska uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med nederländska lagar. Alla kontroverser, tvister eller påståenden som härrör från eller som hänför sig till avtalet eller överträdelse därav och som inte ska ha lösts i godo av parterna ska uteslutande och slutligen avgöras av den behöriga civila domstolen i Amsterdam, Nederländerna, om inte annat föreskrivs av obligatoriskt lag.
d. Du får inte tilldela eller överföra dessa villkor eller några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor. Varje överlåtelse eller överföring av dessa villkor som görs i strid med villkoren i dessa ska vara ogiltigt. Med förbehåll för det föregående ska dessa villkor vara bindande för och till förmån för parternas respektive efterträdare och tillåtna tilldelare. Splashtop kan överlåta sina rättigheter enligt dessa villkor till sina dotterbolag och till alla efterföljare genom sammanslagning, förvärv, konsolidering, omorganisation eller försäljning av alla eller i huvudsak alla sina tillgångar som avser dessa villkor, utan åtgärder från din sida, där fallhänvisningar till Splashtop häri ska anses hänvisa till mottagaren.
e. Meddelanden från Splashtop till dig kan skickas till den e -postadress du har angett under online -registreringsprocessen eller på annat sätt på något sätt som Splashtop efter eget gottfinnande fastställer som sannolikt kommer att komma till din kännedom. Alla meddelanden från Dig till Splashtop angående dessa Villkor ska vara skriftliga och skickas av expressbärare eller certifierad post på adressen till Splashtop som anges här.
f. Du godkänner att inte väcka eller delta i grupptalan mot Splashtop eller någon av dess anställda eller dotterbolag. Du godkänner att du inte kommer att göra anspråk enligt dessa villkor mer än två (2) år efter att dessa villkor har löpt ut eller upphör. Inget avstående från någon bestämmelse eller samtycke till någon åtgärd från Splashtop ska utgöra ett avstående från någon annan bestämmelse eller samtycke till någon annan åtgärd, oavsett om den är liknande eller inte. Inget avstående eller samtycke från Splashtop ska utgöra ett fortlöpande avstående eller samtycke utom i den utsträckning som specifikt anges av Splashtop skriftligt.
g. Du erkänner att Splashtop kan tillhandahålla programvara, lösningar och tjänster till tredje part, inklusive dina konkurrenter, som är desamma eller liknande programvaran, lösningarna och tjänsterna som tillhandahålls dig nedan.
h. Splashtop ansvarar inte för förseningar, avbrott eller andra underlåtenhet att utföra enligt dessa villkor på grund av handlingar som ligger utanför Splashtops rimliga kontroll.
i. Om du har några etiska, integritets-, säkerhets-, och/eller efterlevnadsproblem angående Splashtop eller dess anställda uppmanas du att rapportera händelsen anonymt på https://www.splashtop.com/anonym-reporting .
* I vissa situationer kan Splashtop "farfar" kunder i användningsbegränsningarna enligt vilka de ursprungligen prenumererade.

Senast uppdaterad: 14 december 2021

Detta avtal kan översättas till olika språk. I händelse av konflikter eller inkonsekvenser mellan den engelska versionen och någon översatt version gäller den engelska versionen.