Denna nya säkerhets-feed är en resurs för att MSP:er och IT-proffs ska kunna hålla sig uppdaterade med de senaste cybersäkerhetsnyheterna och sårbarhetsvarningar relaterade till OS, webbläsare, VPN och RDP. Skydda ditt företag och dina kunder med säkerhetsnyheter när det kommer.

MacOS Security Updates Released (Safari 14.1.2)

Monday, July 19, 2021

Apple has released an update for Safari 14.1.2 that should be installed using the Mac App Store on MacOS Catalina and MacOS Mojave.

This update contains security fixes that should be installed as soon as possible.

Users running MacOS Big Sur do not need to install this update.

Important links for MacOS Catalina and MacOS Mojave users:
How to update Safari
Safari 14.1.2 Release Notes

MacOS Security Updates Released (11.4)

Monday, May 24, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.4 with fixes for at least 73 security issues.

Apple has also released security updates for MacOS Catalina and MacOS Mojave, along with an update for Safari 14.1.1 that should be installed using the Mac App Store.

These updates contain fixes for critical vulnerabilities that could be exploited to take control of a vulnerable system.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Big Sur users:
How to update MacOS
MacOS 11.4 Release Notes

Important links for MacOS Catalina and MacOS Mojave users:
How to update MacOS
Security Update 2021-003 Catalina Release Notes
Security Update 2021-004 Mojave Release Notes
How to update Safari
Safari 14.1.1 Release Notes

MacOS Security Updates Released (11.3.1)

Monday, May 3, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.3.1 with fixes for two critical WebKit vulnerabilities.

Apple has also released security updates for Safari 14.1 on MacOS Catalina and MacOS Mojave that should be installed using the Mac App Store.

These vulnerabilities are being actively exploited in the wild. Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Big Sur users:
How to update MacOS
MacOS 11.3.1 Release Notes

Important links for MacOS Catalina and MacOS Mojave users:
How to update Safari
Safari 14.1 Release Notes

MacOS Security Updates Released (11.3)

Monday, April 26, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.3 with fixes for at least 59 security issues. There is also an important update for Xcode 12.5 that should be installed using the Mac App Store.

Apple has also released security updates for MacOS Catalina and MacOS Mojave. There is also an important update for Safari 14.1 that should be installed using the Mac App Store.

Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

Important links for MacOS Big Sur users:
How to update MacOS
MacOS 11.3 Release Notes
How to update Xcode
Xcode 12.5 Release Notes

Important links for MacOS Catalina and MacOS Mojave users:
How to update MacOS
Security Update 2021-002 Catalina Release Notes
Security Update 2021-003 Mojave Release Notes
How to update Safari
Safari 14.1 Release Notes

MacOS Security Update Released (11.2.3)

Monday, March 8, 2021

Apple has released MacOS Big Sur 11.2.3. This update includes a critical security fix. Users should update as soon as possible to avoid potential exploitation.

MacOS Catalina and MacOS Mojave users should update Safari to 14.0.3 instead.

Important links:
How to update MacOS
MacOS 11.2.3 Release Notes
How to update Safari
Safari 14.0.3 Release Notes

Subscribe to the Feed

RSS