Justitiedepartment utvecklar arbetsgrupp som riktar in sig på utpressningstrojan

Utanför en domstol

Justitiedepartmentet har gjort förebyggandet av utpressningstrojaner till högsta prioritet. Wall Street Journal rapporterade den 21 april i år  att " Justitie departementet har bildat en arbetsgrupp för att begränsa spridningen av cyberattacker med utpressningstrojaner, i ett försök att göra de populära utpressningsprogrammen mindre lukrativa genom att rikta sig mot hela det digitala ekosystemet som stödjer dem".

Arbetsgruppen kommer att öka utbildningen och ägna mer av justitiedepartementets resurser till att begränsa attackerna med utpressningstrojaner mot amerikanska företag. Detta kommer då 2020 var det värsta året för attacker med utpressningstrojaner i USA.

Med fler människor som arbetar hemifrån och är beroende av teknik till följd av pandemin har attackerna med utpressningstrojaner ökat det senaste året. Angriparna med utpressningstrojaner riktar ofta in sig på företag som använder VPN- och RDP-program för distansarbetare, vilket kan göra att företag är utsatta för attacker.

Nyligen bekräftade Cybersecurity and Infrastructure Security Agency att ett antal federala byråer komprometterades genom sårbarheter som hittades i VPN-program från Pulse Connect Secure.

Justitiedepartementets arbetsgrupp kommer att arbeta för att skydda individer och företag från attacker med utpressningstrojaner innan de inträffar och säger att de kommer att fokusera på att hitta ”innovativa användningsområden för rättsliga myndigheter...för att skydda offren innan de utsätts”.

Hur Splashtop hjälper till att skydda företag från utpressningstrojaner

Splashtop är det bästa VPN- och RDP-alternativet. Splashtop-program för fjärråtkomst är mycket säkrare än VPN och RDP, vilket hjälper till att förhindra attacker med utpressningstrojaner samtidigt som det ger distansarbetare ett säkert och pålitligt sätt att komma åt sina arbetsdatorer.

Splashtop skyddar företag genom end-to-end krypterade fjärranslutningar, som backas upp av en säker infrastruktur med 24/7 intrångsskydd.

Splashtop utrustar också användare med flera avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive enhetsautentisering, flerfaktorautentisering, enkel inloggning (SSO), automatisk loggning, sessionsinspelning osv.. Integrationer av slutpunktssäkerhet finns tillgängliga för ett extra skydd.

Säkerhet är en oändlig uppgift, varför Splashtop har investerat miljoner för att säkerställa att kunderna är väl skyddade mot cyberhot. Splashtop bildade också ett säkerhetsråd och lanserade en säkerhetsbulletin för att hjälpa IT-personal och MSP:er att hålla koll på de senaste sårbarheterna.

Läs mer om Splashtops säkerhetsrutiner för fjärråtkomst.

Gratis provbanner på bloggbotten