OSZ IMT - remote access tot onderwijscomputers met Splashtop

OSZ IMT kiest voor Splashtop vanwege de betere klantenservice

OVERZICHT

Toen de OSZ IMT-campus werd gesloten vanwege COVID-19, hadden studenten en docenten geen fysieke toegang tot de computerruimtes van de school. De hoogwaardige schoolcomputers bevatten de software die studenten nodig hadden voor hun opleiding. Zonder toegang tot die computers konden de studenten niet door met hun opleiding.

Met Splashtop voor remote labs konden studenten op afstand toegang krijgen tot computers op school en bedienen vanaf hun eigen apparaten. Hierdoor kon OSZ IMT hun studenten en docenten de computermiddelen bieden die ze nodig hadden om op afstand te kunnen leren.

De uitdaging: COVID-19 voorkomt dat studenten toegang krijgen tot schoolcomputers

Veel studenten die cursussen volgen bij OSZ IMT, hebben de computers op de campus van de school nodig voor hun cursussen. OSZ IMT leert studenten software zoals AutoCAD, Revit en Inventor onder de knie te krijgen om ze optimaal voor te bereiden op hun carrière.

Toen COVID-19 de campus sloot, hadden studenten echter geen manier om fysiek toegang te krijgen tot die computers

“We zijn een IT-school en bieden leer en werkopleidingen voor technisch ontwerpers”, zegt Stefan Babst, afdelingshoofd II bij OSZ IMT. “Vanwege COVID-19 mochten studenten en docenten onze school niet binnen. Tegelijkertijd draaien de applicaties die we studenten leren alleen op krachtige computers. Deze software wordt gebruikt om 3D-structuren en gebouwen te maken, waarvoor krachtige computers nodig zijn die onze studenten en docenten niet thuis hebben. "

Dit betekende dat studenten en docenten geen toegang hadden tot de software die ze nodig hadden. De enige manier waarop ze toegang konden krijgen tot de software was via de computers op de campus.

Babst en de rest van het team van OSZ IMT moesten een oplossing vinden die studenten en docenten thuis toegang zou geven tot de computers.

De oplossing: maak remote access tot schoolcomputers mogelijk met Splashtop

Tijdens het zoeken naar een oplossing vond Babst uiteindelijk Splashtop remote desktop software.

Splashtop is een ideale oplossing voor het onderwijs, omdat het studenten en docenten in staat stelt schoolcomputers op afstand te bedienen vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat (inclusief Chromebooks). Wanneer een eindgebruiker op afstand toegang krijgt tot een schoolcomputer, kan hij deze overnemen, elk bestand openen en elk programma draaien alsof hij er daadwerkelijk achter zit.

Splashtop is een geweldige oplossing, omdat het scholen in staat stelt hun bestaande IT-infrastructuur te benutten (niet nodig om te investeren in nieuwe hardware), terwijl studenten een manier krijgen om thuis toegang te krijgen tot door de school geleverde computermiddelen.

Splashtop gaf OSZ IMT de oplossing die nodig was om de problemen van studenten en docenten op te lossen. OSZ IMT was in staat om snel over te schakelen naar leren op afstand en lessen te hervatten terwijl studenten en docenten vanuit huis op afstand toegang hadden tot de computers op de campus.

Resultaten: OSZ IMT was onder de indruk van Splashtop

Splashtop viel Babst op vanwege de uitstekende klantenservice die ze boden, de functie voor geplande remote access, de lage prijs en de betrouwbaarheid.

Zelfs voordat OSZ IMT Splashtop kocht, was Babst blij verrast over het niveau van klantenservice die hij kreeg van Splashtop.

"Tijdens de evaluatie ... hebben we een verbetering voorgesteld in de Splashtop-beheerconsole om de releasetijden beter te kunnen programmeren", aldus Babst, "Het Splashtop-team heeft onze suggesties snel geïmplementeerd. Splashtop reageerde erg snel op onze verzoeken. "

Babst was ook onder de indruk van de functie voor geplande remote access , waarmee IT-beheerders een schema konden opstellen voor groepen studenten om op vooraf bepaalde tijdstippen toegang te krijgen tot de computers.

"[Vóór Splashtop] probeerden we andere softwareproducten, maar we merkten dat de toegang tot de computerruimtes niet optimaal was", zei Babst, "We hebben meestal 90 minuten lesblokken. Na 90 minuten wisselt de klas. Het snel uitschakelen en verzetten na de 90 minuten ging niet goed met andere soorten software. "

Met de functie voor geplande remote access in Splashtop kon OSZ IMT gemakkelijk een schema opstellen, zodat alleen bepaalde groepen van 18 tot 30 studenten op afstand toegang hadden tot computers in een bepaald lokaal tijdens de les .

Andere highlights die Babst noemde, zijn onder meer de lage prijs van Splashtop in vergelijking met andere producten voor remote access, en de betrouwbaarheid van Splashtop ondanks de reken-intensieve applicaties die studenten op afstand gebruiken. Over de hele linie is Babst tevreden met zijn beslissing om voor Splashtop te kiezen.

Splashtop biedt hoogwaardige en zeer veilige remote access oplossingen voor scholen, districten en universiteiten. Start vandaag nog met uw gratis proefperiode en zie hoe gemakkelijk het is om uw studenten en docenten toegang te geven tot computers op de campus. Of lees meer over Splashtop voor remote labs op.

DETAILS

Over OSZ IMT

OSZ IMT-logo

Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik, Berlijn (OSZ IMT) biedt studenten verschillende beroepsopleidingen in IT-hardware, software development, netwerken, elektronica en medische apparatuur. De school heeft 3.000 leerlingen en 160 docenten.

OSZ IMT biedt zijn studenten en docenten hoogwaardige technische apparatuur in zijn klaslokalen en laboratoria, waaronder meer dan 1.000 krachtige computers. Deze computers zijn van vitaal belang, omdat ze studenten in staat stellen te leren hoe ze de software kunnen gebruiken die nodig is in hun vakgebied.

Over Splashtop remote access software

 • Toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.
 • Bedien computers gemakkelijk op afstand via snelle verbindingen (streaming in 4K) met HD-kwaliteit en geluid.
 • Profiteer van de beste functies die nodig zijn om productief te blijven terwijl u op afstand werkt, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ontwaken op afstand, opnieuw opstarten op afstand, chatten en meer.
 • Bespaar tot 80% of meer wanneer u Splashtop verkiest boven andere duurdere producten voor externe toegang.
 • Gebruik de functies voor geplande remote access om opningstijden van de computerruimtes en gespecialiseerde computersessies te plannen, zodat verschillende groepen studenten op afstand toegang kunnen krijgen tot het computerlokaal op een geplande tijd.
 • Lees meer over Splashtop voor remote labs of probeer het gratis.
“Tijdens de evaluatie kwam [het Splashtop-team] op het juiste moment. Zowel onze supportverzoeken als kwesties omtrent gegevensbescherming werden snel opgelost ... Splashtop reageerde zeer snel op onze verzoeken. "
Stefan Babst
Afdelingshoofd II
OSZ IMT
PDF-versie van de casestudy
OSZ IMT-casestudy

OSZ IMT | Casestudy

OSZ IMT – Fernzugriff auf Laborcomputer mit Splashtop

OSZ IMT entscheidet sich für Splashtop aufgrund des besseren Kundenservices

Zusammenfassung

Als der OSZ IMT-Campus aufgrund von COVID-19 den Präsenzbetreib einstellen musste, konnten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht mehr physisch auf die Laborcomputer der Schule zugreifen. Auf den Hochleistungs-Laborcomputern befanden sich die Softwareanwendungen, die die Schülerinnen und Schüler für ihre Ausbildung benötigten. Ohne Zugriff auf die Laborcomputer konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Kursarbeit nicht fortsetzen.

Mit Splashtop for remote labs, konnten die Schülerinnen und Schüler von ihren eigenen Geräten aus auf die Laborcomputer zugreifen und diese steuern. So konnte das OSZ IMT den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften die benötigten Computerressourcen zur Verfügung stellen, während sie aus der Ferne lernten.

Die Herausforderung: COVID-19 hindert Schülerinnen und Schüler am Zugriff auf Laborcomputer

Viele Schülerinnen und Schüler, die Kurse am OSZ IMT belegen, sind auf die Laborcomputer auf dem Schulcampus angewiesen, um ihre Kursarbeit zu erledigen. Das OSZ IMT lehrt seine Schülerinnen und Schüler, Softwareanwendungen wie AutoCAD, Revit und Inventor zu beherrschen, um sie auf ihre berufliche Laufbahn bestmöglich vorzubereiten.

Als das OSZ IMT COVID-19-bedingt den Präsenzbetrieb einstellen musste, hatten die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit, persönlich auf die Computer im Labor zuzugreifen.

“Wir sind eine IT-Schule und bieten eine duale CAD-Ausbildung zum/zur Technischen Systemplaner/in bzw. Technischen Produktdesigner/in an”, sagt Stefan Babst, Abteilungsleiter der Abteilung II am OSZ IMT, “Aufgrund von COVID-19 durften Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht mehr in die Schule. Zugleich laufen die Anwendungen, die wir den Schülerinnen und Schüler beibringen, nur auf Hochleistungsrechnern. Diese Softwareanwendungen werden verwendet, um 3D-Strukturen und Gebäude zu modellieren, wofür leistungsstarke Computer erforderlich sind, die unsere Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte nicht zu Hause haben.”

Dies bedeutete, dass die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte keine Möglichkeit hatten, auf die benötigten Softwareprogramme zuzugreifen. Der einzige Weg, wie sie auf die Software zugreifen konnten, waren die Laborcomputer auf dem Campus.

Babst und der Rest des Teams am OSZ IMT mussten eine Lösung finden, die den Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften den Zugang zu den Laborcomputern von zu Hause aus ermöglicht.

Die Lösung: Fernzugriff auf Laborcomputer mit Splashtop ermöglichen

Auf der Suche nach einer Lösung stieß Herr Babst schließlich auf die Remote-Desktop-Anwendung Splashtop.

Splashtop ist eine ideale Lösung für den Bildungsbereich, da es Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ermöglicht, Laborcomputer von jedem Computer, Tablet oder mobilen Endgerät (einschließlich Chromebooks) aus fernzusteuern. Wenn ein Endbenutzer aus der Ferne auf einen Laborcomputer zugreift, kann er die Kontrolle darüber übernehmen, jede Datei öffnen und jedes Programm ausführen, als ob er tatsächlich vor dem Computer sitzen würde.

Splashtop ist eine großartige Lösung, da sie den Schulen ermöglicht, ihre bestehende IT-Infrastruktur zu nutzen (es muss nicht in neue Hardware investiert werden) und gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften eine Möglichkeit bietet, von zu Hause aus auf die von der Schule bereitgestellten Computerressourcen zuzugreifen.

Ergebnisse: OSZ IMT beeindruckt mit Splashtop

Splashtop überzeugte Babst durch den hervorragenden Kundenservice, die zeitgesteuerte Fernzugrifffunktion, den günstigen Preis und die Zuverlässigkeit.

Schon bevor OSZ IMT Splashtop kaufte, war Babst erfreut über das Niveau des Kundenservices, das er von Splashtop erfuhr.

“Während der Evaluierung … haben wir eine Verbesserung in der Splashtop-Admin-Konsole vorgeschlagen, um die Freigabezeiten besser zu programmieren”, so Babst, “Das Splashtop-Team hat unsere Vorschläge schnell umgesetzt. Splashtop erwies sich als sehr reaktionsfreudig auf unsere Wünsche.”.

Beeindruckt war Babst auch von der Funktion für den zeitgesteuerten Fernzugriff, die es den IT-Administratoren ermöglichte, einen Zeitplan für den Zugriff von Schülergruppen auf die Laborcomputer zu vorher festgelegten Zeitfenstern einzurichten.

“[Vor Splashtop] haben wir auch alternative Softwareprodukte ausprobiert, aber wir haben festgestellt, dass der Zugriff auf die Labore nicht optimal war”, so Babst, “Wir haben normalerweise 90-Minuten-Blöcke für den Unterricht. Nach 90 Minuten wechselt der Unterricht. Das schnelle Abschalten und Umplanen nach den 90 Minuten klappte mit den Alternativprodukten nicht so gut.”

Mit der zeitgesteuerten Fernzugriffsfunktion in Splashtop konnte das OSZ IMT problemlos einen Zeitplan festlegen, so dass nur bestimmte Gruppen von 18-30 Schülerinnen und Schülern während der Unterrichtszeit auf die Computer in einem bestimmten Labor aus der Ferne zugreifen durften.

Als weitere Highlights nannte Babst den günstigen Preis von Splashtop im Vergleich zu anderen Remote-Access-Produkten und die Zuverlässigkeit von Splashtop trotz der ressourcenintensiven Anwendungen, auf die die Studenten per Fernzugriff zugreifen. Insgesamt ist Babst mit seiner Entscheidung für Splashtop sehr zufrieden.

Splashtop bietet eine leistungsstarke und hochsichere Remote-Access-Lösung für Schulen und Universitäten. Starten Sie noch eine kostenlose Testversion und überzeugen Sie sich davon, wie einfach es sein kann, Ihren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften den Zugriff auf die Rechner auf dem Campus zu ermöglichen. Oder erfahren Sie mehr über Splashtop für Remote-Labore. Splashtop for remote labs.

DETAILS

Über OSZ IMT

OSZ IMT Logo

Das Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik, Berlin (OSZ IMT) bietet den Schülern verschiedene Berufsausbildungen in den Bereichen IT-Hardware, Softwareentwicklung, Netzwerktechnik, Elektronik und medizinische Gerätetechnik an. Die Schule besteht aus 3.000 Schülern und 160 Lehrern.

Das OSZ IMT stellt seinen Schülern und Lehrkräften eine hochwertige technische Ausstattung in den Unterrichtsräumen und Laboren zur Verfügung, darunter mehr als 1.000 Hochleistungs-Laborcomputer. Diese Computer sind von entscheidender Bedeutung, da sie es den Studenten ermöglichen, den Umgang mit den Softwareanwendungen zu erlernen, die in ihren Fachgebieten benötigt werden.

Über die Splashtop-Fernzugriffssoftware

 • Greifen Sie auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus zu.
 • Steuern Sie Computer ganz einfach aus der Ferne über schnelle Verbindungen (Streaming in 4k) mit HD-Qualität und Ton.
 • Holen Sie sich die Top-Funktionen, die Sie brauchen, um produktiv zu bleiben, während Sie aus der Ferne arbeiten, z. B. Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Drucken aus der Ferne, Wake on Lan, Neustart aus der Ferne, Chat und mehr.
 • Sparen Sie bis zu 80% oder mehr, wenn Sie Splashtop gegenüber anderen, teureren Remote-Access-Produkten wählen.
 • Erfahren Sie mehr über Splashtop für Remote-Labore oder testen Sie es kostenlos.
“Während der Evaluierung hat das Splashtop-Team unsere Vorschläge schnell umgesetzt. Splashtop erwies sich als sehr reaktionsfreudig auf unsere Wünsche.”
Stefan Babst
Abteilungsleiter Abt.II
PDF Version of the Case Study

OSZ IMT Case Study
OSZ IMT | Fallstudie